„AM MOTIVE SĂ FIU SUPĂRAT"! SCRISOARE DESCHISĂ - Domnule inspector general

Sunt profesor pensionar BIRIȘ IOAN (loc. UILA nr.44, com. Batoș, jud. Mureș) cu 41 de ani de activitate didactică din care 38 (1971-2009) am condus Școala Generală UILA și n-am înțeles de ce eu nu m-am numărat printre „cei dedicați" în cadrul Galei Educației Mureșene. M-am simțit frustrat și nu pentru o diplomă (căci am primit până acum cam tot ce se putea primi): „Profesor Evidențiat", „Diploma de onoare a CNOP", Diplome de Excelență pentru rezultate la Olimpiade, de la Instituții Culturale, Asociații, Fundații, de la Arhiepiscopie, de la Consiliul Local „Cetățean de Onoare al comunei Batoș ș.a.,ci pentru că n-am înțeles motivul pentru care am fost marginalizat. M-am gândit că Uila e un sat mic (600-700) locuitori și că am condus o școală generală mică, dar, a se reține, că s-a muncit foarte mult și că dintre absolvenții școlii noastre din perioada respectivă s-au ridicat 2 doctori în științe, azi prof. univ. la instituții prestigioase (Politehnica București sau Univ. „Ovidius" - Constanța), că mulți au ajuns profesori, învățători, educatoare, ingineri, tehnicieni, juriști, economiști, maiștri, preoți, pomicultori, cadre medicale, constructori pricepuți, căutați și apreciați în țară și străinătate.

Am fost 40 de ani director al Căminului Cultural (onorific), perioadă în care am obținut rezultate remarcabile, inclusiv la fazele naționale ale diferitelor concursuri.

Am funcționat 12 ani ca director de tabăra (în Tabăra Răstolița), răspunzând de sănătatea și integritatea a mii de elevi.

Ca profesor am obținut toate gradele didactice, am fost prof. metodist, am avut, în fiecare an, elevi la faza județeană a olimpiadelor școlare, am participat la 3 lectorate de vară pentru profesor de istorie, am câștigat cu elevii din Uila de două ori locul I la faza județeană a concursului „Patrie Română, Țară de Eroi", și am reprezentat onorabil județul Mureș la faza națională.

Am scris o carte și am înființat un Muzeu de Istorie și Etnografie la Batoș, muzeu vizitat și apreciat de multă lume, din țară și din străinătate, despre care s-a scris și în ziare și s-a vorbit la TV.

Mă rezum la atât pentru a concluziona că am motive să fiu trist că nu am fost invitat la Gală. Așa suntem noi la această vârstă, avem o sensibilitate sporită, de aceea, cei care organizează asemenea festivități, trebuie să fie mai atenți pentru a nu provoca supărare și nemulțumiri.

Am fost director de școală 38 de ani și mulți dintre foștii colegi m-au contactat îngrijorați că s-a întâmplat ceva pentru că nu am participat la Gală. O să răspund răspicat: Nu am fost invitat!

Uila, 13 mai 2018.

 

Lasă un comentariu