Conferință internațională despre globalizare, identitate națională și dialog intercultural

Institutul de Studii Multiculturale „Alpha", în parteneriat cu Institutul de Cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai" al Academiei Române și cu Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureș, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Romania și cu revista „Vatra", organizează, în perioada 25-26 mai a.c., la Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureș, conferința interna-țională Globalizare, dialog intercultural și identitate națională, ediția a V-a, conferință care se integrează, prin temele și subiectele abordate, în preocupările constante ale comunității academice târgumureșene de a favoriza derularea unor manifestări care pun în discuție probleme de strictă actualitate ale epocii contemporane. Conferința, organizată sub semnul Centenarului Marii Uniri, beneficiază de prezența unor profesori prestigioși, cercetători, doctoranzi de la universități și institute de cercetare din România și din străinătate. Deschiderea festivă a lucrărilor conferinței se va desfășura în data de 25 mai, de la ora 10, în Sala A22, a Universității „Dimitrie Cantemir". Vor rosti alocuțiuni reprezentanți ai instituțiilor organizatoare. Conferința va continua cu lucrările pe secțiuni, în cadrul cărora vor fi susținute comunicări științifice din domenii precum literatură, lingvistică, comunicare, relații publice, științe politice și relații internaționale, jurnalism, psihologie, sociologie, istorie și studiul mentalităților, științele educației și științe sociale. Comunicările, de o deosebită importanță științifică și culturală, vor fi susținute de personalități ale vieții academice și științifice naționale și inter-naționale și vor sublinia relația dintre globalizare, identitate națională și problematica dialogului intercultural, constituindu-se într-un moment important de împlinire și bilanț al cercetării științifice de înalt nivel. Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că volumul conferinței va fi trimis la institutul de scientometrie Clarivate Analytics, pentru indexare în catalogul Web of Science, cea mai importantă bază de date științifice internațională. Prin amploarea dezbaterilor și prin anvergura personalităților participante, conferința internațională Globalizare, dialog intercultural și identitate națională se va constitui, suntem convinși, într-un moment de referință al cercetării științifice din spațiul românesc.

Asociația pentru Cultură, Multimedia și Educație Democratică Alpha are, ca entități subordonate, Editura Arhipelag XXI, Revista Journal of Romanian Literary Studies, revistă indexată în mai multe baze de date internaționale, Revista de cultură Alpha și Institutul de Studii Multiculturale Alpha, prin care au fost organizate mai multe conferințe internaționale în ultimii ani, conferințe care s-au bucurat de un real succes, de prestigiu și de notorietate.

 

Lasă un comentariu