NADĂȘA ÎN SĂRBĂTOARE

Distribuie pe:

Binecuvântați de Duhul Sfânt, pogorâtor la sărbătoarea Rusaliilor, într-un climat sărbătoresc, în localitatea Nadășa s-au petrecut două evenimente încrustate în istoria locală și în conștiința nădășenilor, dezvelirea Plăcii Memoriale cu cei 6 participanți localnici la Marea Adunare de la 1 Dcembrie de la Alba Iulia și sărbătoare Fii satului. Primul moment al evenimentului comemorativ s-a realizat în prezența primarului comunei Beica de Jos, doamna Maria Moldovan, primind însemnul sacralități - sfințeniei sale din partea parohului local, preotul Marius Goia, dar și al unui număr relativ ridicat de localnici și invitați, prilejuit de această manifestare cu caracter istoric și de suflet. Într-un asemenea context, ocazionat de cele două momente, s-a realizat simbioza dintre istoria națională cu istoria locală, îmbinând cunoașterea și evocarea, cu emoția reîntâlnirii fiilor satului, ca o mare sărbătoare de suflet pentru cei care nu au uitat satul în care au văzut lumina zilei și au făcut primii pași spre drumul vieții. Pe lângă semnificația evocată a evenimentului, el reprezintă o recunoștință față de ceea ce înseamnă satul natal și, totodată, un semn al continuității, dovedind faptul că în Nadășa și în rândul nădășenilor, atât câți au mai rămas, mai există un suflet colectiv, chiar dacă numărul celor plecați (unii fără întoarcere), este cu mult mai mare decât cei care au rămas, și de care ne mai bucurăm atunci când îi revedem, în calitatea noastră de fii, nepoți și strănepoți.

Evenimentul comemorării acelor participanți la Alba Iulia, prin placa dezvelită, cu nume de rezonanță în istoria locală (se va scrie numele fiecăruia și a preotului!!), asemenea altor manifestări culturale locale sau cu caracter național, se înscrie în evocarea Centenarului de la Marea Unire, la care printre cei 1.228 de participanți, organizați în 27 de Comitete românești ce reprezentau 130 de Cercuri electorale, s-au regăsit și acești nădășeni, care fac cinste și istorie localității Nadășa. Ca atare, întreaga manifestare culturală stă sub semnul evenimentului pe care întreaga națiune îl va sărbători, în plan local purtând însemnul Asociației culturale Astra, fiind organizat de Președintele Cercului Cultural Astra - Nadășa, Ioan Cocean, recent înființate, împreună cu animatorul întregii vieți culturale, rapsodul popular Cătălin Cioba, cărora se cuvine să le aducem cele mai sincere mulțumiri și să-i felicităm pentru efortul depus.

De asemenea, trebuie menționată participarea Președintelui Asociației culturale Astra - Reghin, profesor Dorin Cremene, care a evocat importanța evenimentului comemorat printr-o alocuțiune, alături de cea a doamnei Primar, a subsemnatului și a organizatorului principal, domnul Ioan Cocean, care pe același fond emoțional, a fost evidențiată importanța istorică a evenimentului comemorat, în prezența acestor invitați și localnicii prezenți, fiind dezvelită Placa Memorială, pe care sunt înscrustate pentru veșnicie numele participanților nădășeni la marele eveniment de la Alba Iulia. Ca orice manifestare de suflet, un asemenea eveniment istoric și de suflet, nu putea să se încheie decât într-o notă mai optimistă, printr-un moment cultural susținut de valoroși instrumentiști și soliști de muzică populară (cei mai mulți cu origini locale), prezentați de domnul Ovidiu Ilisan. Punctul culminant al întâlnirii l-a constituit masa comună de la „Miezul nopții", precedată și continuată de jocul tradițional, care pentru cei mai în vârstă a răscolit amintiri din anii tinereții, îmbinate cu nostalgia acelor timpuri apuse. În încheiere, putem spune că un asemenea eveniment poate fi considerat o punte de legătură dintre trecut și prezent, având o profundă încărcătură emoțională și impact socializator, redând speranța de moment pentru viitorul satului natal și, a celor care, vremelnic, au locuit și mai supraviețuiesc în el, rezonând cu aceste amintiri și speranțe de viitor.

 

Lasă un comentariu