Dumnezeu bate la ușa inimii fiecărui om

Cine merge odată la Londra trebuie să nu piardă prilejul de a vizita Catedrala Sfântul Pavel, unde poate vedea tabloul pictorului englez William Holman Hunt (1827 - 1910) intitulat: „The Light of the World" (Lumina lumii). În acest tablou în care predomină întunericul, se poate observa un chip maiestuos și blând ce Îl înfățișează pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu coroană de spini și purtând în mâna stângă o lumină vie. Această lumină străpunge întunericul. Cu mâna dreaptă Domnul bate într-o ușă, pe care se pot vedea cuie ruginite, așchii, printre care se cațără în sus un mărăciniș sălbatic. E ciudat însă că, ușa nu are nicio clanță. Oare să fi uitat pictorul s-o facă? Și de ce o fi înfățișat el această ușă atât de respingătoare, încât, îndată ce privești tabloul, observi că n-a fost deschisă niciodată? Sub tablou se află un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu, care vrea să-l ajute să înțeleagă pe cel ce privește: „Iată, stau la ușă și bat! De va auzi cineva glasul Meu și va deschide, voi intra la el, și voi cina cu el și el cu Mine"! (Apoc. 3, 20).

Lasă un comentariu