SINDICATUL DIN ÎNVĂȚĂMÂNT „SPIRU HARET" MUREȘ - Ziua Învățătorului

Când spui școală, în mintea fiecăruia dintre noi apare chipul învățătoarei sau al învățătorului; sărbătorim în 5 iunie ,,Ziua Învățătorului", ziua oamenilor care au ca misiune să marcheze dezvoltarea personalității.

Ziua Învățătorului este de altfel în fiecare zi în care învățătorul, profesorul intră în clasă, iar misiunea noastră este să-i ajutăm pe copiii noștri să învețe și să reușească în viață! Influențăm destine și nu vom putea ști niciodată unde se oprește această influență. Cu toții știm că fiecare copil poartă în suflet o vorbă, un gest, o învățătură a dascălului, pe care, adult devenind, o va transmite mai departe, în mod inconștient, copiilor săi.

Profesia de dascăl are un statut cuprinzător într-o societate modernă: profesor, învățământ preșcolar, profesor învățământ primar, profesor, maistru instructor, instructor, mediator, autoritate instituțională, consilier, psiholog și terapeut, lider de opinie, manager profesionalizat al colectivităților de elevi etc. Este foarte greu să măsori în câteva cuvinte tot ceea ce înseamnă învățătorul în societatea prezentului, dar recunoștința trebuie să fie mare dacă o raportăm la menirea acestei categorii profesionale. Considerațiile noastre se îndreaptă astăzi către cei care construiesc personalități și au înțeles și înțeleg că activitatea didactică se ridică la rangul de artă în a-i învăța pe alții bine.

Ce ar trebui să fie dascălul? Un om cu har și vocație. Pentru ca tinerii, elevii și studenții să-l creadă în tot ceea ce spune, pentru ca părinții să-l respecte și pentru ca să-și găsească în comunitate locul pe care îl merită. E mult mai ușor să fii un foarte bun specialist în orice domeniu, decât să-i înveți pe alții, și mai ales decât să faci din ei oameni.

Dascălii merită o zi a lor, dar nu doar atât. Statutul dascălului s-a schimbat foarte mult în timp. Tinerii nu mai văd în dascăli un model de reușită în viață. Nu pentru că dascălul nu ar fi un model de succes și un om de valoare, ci pentru că un dascăl, în ziua de azi, câștigă infinit mai puțin decât în multe alte domenii, uitându-se că educația este „prioritate națională".

Cu bucurie sărbătorim azi Ziua Învățătorului, a celor care cu credință și cu dăruire slujesc școala românească. Deci ne confruntăm cu probleme mari în învățământ, optimismul ce ne este caracteristic ne face să privim cu încredere în viitor, cu încredere în realizarea autentică a reformei, cu încredere în capacitatea noastră de a-i pregăti pe elevi pentru viață în România, și nu pe alte meleaguri, dar în calitatea lor de cetățeni ai Uniunii Europene, competitivi și inteligenți. Dorim ca educația să fie repusă în drepturile sale firești; educatorilor să li se dea cinstea și locul ce li cuvine; instituțiile educației și școala să fie respectate; să se materializeze convingerea că intrarea României în societatea cunoașterii nu se poate face decât prin educație. Dorim un Acord Național privind sistemul educațional pentru a nu se repeta erorile din trecut. Dorim să ne așezăm la masa dialogului și, dincolo de interese partizane și de moment, dorim o Lege a Educației flexibile și moderne, un Statut al cadrelor didactice bine gândit, statut care să ducă la debirocratizare, depolitizare și finanțare corespunzătoare a sistemului.

La muți ani, generațiilor de profesori și de elevi deveniți profesori, vă dorim cât mai multe succese în plan profesional, solidaritate și unitate, Sindicatul din Învățământ ,,Spiru Haret" Mureș va fi mereu alături de voi.

Numai uniți putem învinge!

Lasă un comentariu