Cerul și... cuvântul

„Cuvântul mi-a fost cale către oameni și către Dumnezeu. Prin el mi-am spus bucuriile și necazurile, durerile și speranțele; el mi-a fost lacrimă și zâmbet, armă de apărare și scară spre înălțimi; cu el am învățat și-am liturghisit, cu el am iubit, cu el am trăit; el mi-a fost început și tot el îmi va fi sfârșit, iar când m-oi călători pe celălalt tărâm, el mă va pomeni de pe o cruce, dintr-o inimă, ori de pe fila unei cărți. Prin el am fost mai mult decât o viețuitoare pe pământ; el mi-a fost binecuvântare și uneori blestem, el mi-a fost însuși sensul de a fi. Dacă cea dintâi grijă a creștinului este de a se mântui, cea dintâi grijă a omului este de a se zidi și a zidi prin cuvânt".

Alexandru Stănciulescu-Bârda (1953-), scriitor și preot lector drd. de mare cultură, prozator, istoric, teolog, specialist în paremiologie, folclorist, „medievist", editor, bibliograf și personalitate enciclopedică. Studii în localitatea natală Bârda, Seminarul Teologic din Craiova, Facultatea de teologie București, cursuri de doctorat în cadrul institutului Teologic București și din Constanța. Operă de poligraf, cu zeci de cărți publicate, dintre care se remarcă: „Bibliografia revistei Bisericii Ortodoxe Române" în 3 volume, „Nicolae Iorga-concepția istorică", „Coloana infinită", fondator al ed. „Cuget Românesc". Colaborări la multe reviste și publicații diverse, cu peste 1.000 de articole. A primit diferite premii, medalii, distincții, culminând cu „Om al anului" în 2000 și 2001, acordat de Institutul Internațional de Biografii din Cambridge-Anglia.

***

„«Iisus Hristos» este «Omul cerului» și S-a țesut pe Sine în firea cea omenească, de aceea se impune El tuturor oamenilor și tuturor veacurilor, cu atât mai mult cu cât ar vrea unii să scape de El. Iisus cere istoriei decizia existenței sale. Dar istoria s-a arătat neputincioasă din primele ei zile. Așa a rămas și mai rămâne. Prin faptul că Iisus s-a țesut destinului omenesc și prin faptul că omul trebuie să se decidă ce face cu Iisus, se explică de ce istoria omului e așa zbuciumată și veșnicia lui așa de hărțuită și mușcată de șerpii îndoielilor și contrazicerilor. Așa se explică de ce pentru Iisus, oamenii s-au iubit și s-au urât, s-au măcelărit și s-au ajutat, au cunoscut extremitățile pasiunii și ale jertfei. De El a atârnat soarta științei, a frumosului și a rațiunii. El este forța interioară pe care veacurile n-au putut-o istovi."

Paul - Louis Couchoud (1879-1959), a fost un filosof francez, absolvent al prestigioasei Ecole Normale Superieure la Paris, medic și poet. El a devenit binecunoscut ca traducător de haiku în franceză, iar ca scriitor a promovat teza germană despre istoricul existenței lui Iisus Hristos. Dintre scrierile mai importante amintim: Enigma lui Iisus, Misterul lui Iisus, Înțelepciunea evreiască, Apocalipsa, Scrieri creștine, Problema lui Iisus și originea creștinismului, Iisus: Dumnezeu a făcut omul etc.

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu