O publicație culturală aduce un omagiu, în mod exemplar, Marii Uniri

-Respect și recunoștință pentru Consiliul Județean Alba, al cărui președinte este Ion Dumitrel, pentru susținerea revistei trimestriale de cultură „Acasă"-

În aceste zile, am primit, mulțumită bunăvoinței colegului meu, scriitor și frate român Ion Brad, primul număr din acest an al revistei trimestriale de cultură „Acasă", care este editată de 11 ani, datorită sprijinului acordat de Consiliul Județean Alba. Despre această revistă se poate spune, fără exagerare, că este cea mai prestigioasă și cea mai elegantă publicație care apare în zilele noastre, în România, chiar și din punct de vedere al tehnicii tipografice și al graficii. Primul număr al revistei din acest an, al cărei tematică este: Centenarul Marii Uniri, 1919-2018, are valoarea unei antologii.

Întregul număr al revistei „Acasă" reflectă importanța istorică a Marii Uniri. Redacția revistei prezintă un bogat material documentar, istoric și literar, care oferă o imagine legitimă și de mare amploare despre Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, despre evenimentele premergătoare Marii Adunări Naționale, despre marii predecesori care au înfăptuit unirea Transilvaniei cu România. Acest material documentar prezintă, de asemenea, o imagine despre modul în care este reflectată ideea unității națiunii române, a Marii Uniri, în lucrările creatorilor literaturii române clasice și contemporane: în poezie, proză, publicistică și în memorii.

Revista ne oferă, prin conținutul său bogat și valoros, materiale reprezentative, grupate în rubrici precum: Istorie, Poeți, Prozatori, Filozofi, Diplomați, Participanți, Publicistică, Proză, Poezie, Evocări, Memorialistică, Critică și Istorie literară, Aniversări.

Revista „Acasă", în care sunt publicate articole și studii de mare interes, este atât de valoroasă, încât ar trebui distribuită în bibliotecile școlilor și universităților, pentru ca această lecție de istorie să ajungă la tinerii din România. Revista ar putea fi folosită și ca manual în școlile și universitățile din România. Nu cunosc tirajul acestei reviste, dar un lucru este sigur, anume că, din punct de vedere social, ar merita să fie distribuită prin cele mai variate căi.

Din păcate, organizația noastră culturală, Asociația Culturală și de Prietenie „Együtt-Împreună", funcționează ca o organizație neguvernamentală și non-profit, și de peste 20 de ani este lipsită de sprijinul statului, astfel că nu dispune de posibilități materiale pentru a publica și în limba maghiară - printr-o traducere profesionistă - a tuturor materialelor publicate în paginile acestei reviste, care prezintă o excepțională sinteză literară și de istorie despre Marea Unire. Noi ne-am asuma această sarcină cu mult entuziasm, pentru ca această lecție de istorie - bazată pe fapte - despre Marea Unire să ajungă și la politicienii maghiari din România și la cei din Ungaria care, la îndemnul inadmisibil al premierului ungar Viktor Orbán, manifestă o ignoranță absolută față de cea mai mare sărbătoare a poporului român, Centenarul Marii Uniri. Acești politicieni, care nu vor să știe despre Marea Unire, înfăptuită în urmă cu 100 de ani, prin revista „Acasă" ar avea posibilitatea să cunoască faptele istorice și adevărul istoric.

Acum, când în calitate de scriitor maghiar și patriot român, îmi adresez felicitările mele Consiliului Județean Alba, care sprijină editarea revistei „Acasă", precum și Colegiului Editorial, din care fac parte personalități de marcă din viața culturală românească, și, nu în ultimul rând, academicianului Eugen Simion, care a redactat introducerea acestui număr al revistei, constat cu mâhnire că în orașul meu, care m-a crescut, Târgu-Mureș, la reședința județului Mureș, Consiliul Județean Mureș nu își prezintă omagiile sale, printr-o publicație similară, față de Centenarul Marii Uniri. Cu toate că și orașul nostru, județul nostru, are o bogată tradiție culturală pe care ar putea să o prezinte opiniei publice din țară, aducând un omagiu Marii Uniri, înfăptuită în urmă cu 100 de ani.

Anumite materiale, publicate în paginile revistei „Acasă", îmi trezesc unele amintiri personale: În 1949, ca tânăr redactor al revistei Uniunii Scriitorilor din România, „Utunk", am avut ocazia de mai multe ori să mă întâlnesc și să discut, la Cluj-Napoca, cu marele prieten al poetului Endre Ady, poetul român din Transilvania, cu spirit european, Izsák Emil, care în memoriul său amintește de călătoria sa făcută, împreună cu colegii săi scriitori, la Alba Iulia, unde a fost unul din participanții iluștri ai mișcării care a înfăptuit Marea Unire. În perioada amintită, la Cluj-Napoca, am avut ocazia să mă întâlnesc și cu marele maestru al prozei românești din Transilvania, Ion Agârbiceanu, care și-a concentrat întreaga sa activitate publicistică asupra cauzei Marii Uniri, mărturie fiind, în acest sens, seria articolelor sale publicate în paginile revistei „Acasă".

Revenind la ideea, potrivit căreia în orașul meu drag, în județul nostru nu a fost încă editată, din păcate, o publicație similară, ne exprimăm, totuși, încrederea că și pe Poarta noastră de pe malul Mureșulului vor fi în viitor demnitari publici responsabili, de naționalitate maghiară, care nu vor nega nicio clipă jurământul de credință depus față de Constituția țării. Iar, cei care azi procedează astfel, în calitate de demnitari ai României și la diferite forumuri ale vieții publice, demult nu ar mai trebui să fie pe scena politică, socială și economică a țării.

 

Lasă un comentariu