La Târnăveni: O excepțională lansare de carte

La sfârșitul săptămânii trecute, Casa Municipală de Cultură „Mihai Eminescu" a găzduit o excepțională manifestare literară, organizată sub egida Cenaclului „Elena din Ardeal", a Despărțământului ASTRA - Târnăveni și cu concursul Primăriei, destinată lansării celor două ample volume de „Publicistică" (Ed. Sf. Ier. Nicolae, Brăila, 2018, vol. I, 506 pag., vol. II, 452 pag.) ale prolificului scriitor, preotul, profesorul, doctor în litere, Aurel Hancu.

La activitate a fost părtaș un grup de elită al vieții culturale locale, căruia i s-au adăugat oaspeți de seamă ai vieții literare mureșene, lect. univ. dr. Eugeniu Nistor, de la Universitatea „Petru Maior", membru al Uniunii Scriitorilor, cercetător științific al Academiei, prof. Mircea Dorin Istrate, președintele Ligii Scriitorilor din județul Mureș, prof. dr. Nicolae Victor Fola, de la Colegiul Tehnic - Târnăveni, iar rolul de moderator a fost atribuit prof. Ionel Covrig, președintele Despărțământului ASTRA.

Activitatea a fost încadrată în cadrul manifestărilor dedicate „Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918", moment considerat „Evenimentul Astral" al istoriei noastre naționale, pe care trebuie să-l cinstim cum se cuvine.

De obicei, acțiunile cenaclului au un desfășurător bine stabilit, începând cu prezentarea invitaților și cuvântul acestora. Primul care s-a încadrat în această procedură a fost scriitorul Eugeniu Nistor, cu un discurs prin care subliniază vechea prietenie și colaborare cu autorul, apreciază volumul uriaș de muncă depus pentru o asemenea lucrare, de aproape 1.000 de pagini, diversitatea tematică, comentează câteva aspecte ale conținutului, remarcând minuțiozitatea fiecărei părți bazată pe documentare, studiu, trăiri sufletești, legate de fiecare titlu. Prezintă, ca un corolar al volumelor, eseul „Poarta", considerându-l edificator pentru concepția care a stat la baza elaborării celor două volume. Felicită autorul pentru munca depusă, calitatea creațiilor și îi urează sănătate și cât mai multă putere creatoare.

A urmat prof. Mircea Dorin Istrate, care prezintă un interesant laudațio pentru cele două volume de publicistică care va fi publicat în cotidianul mureșan, „Cuvântul liber", iar din partea Ligii Scriitorilor din județul Mureș îi acordă o „Diplomă de Onoare", ca o recunoaștere a contribuției autorului la dezvoltarea creației literare județene.

A mai contribuit la analiza celor două volume de publicistică, prof. dr. Nicolae Victor Fola, referindu-se la diversitatea tematică, calitatea informațiilor, la numeroasele personalități despre care ni se oferă informații. Exemplifică, pomenind câteva nume, printre care familia preotului Teodor Racovițan, martir al prigoanei comuniste, având continuator pe fiul,

Mihai Racovițan, prof. univ. la Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, precum și fiul acestuia, cu aceeași funcție didactică.

A mai făcut frumoase aprecieri înv. Ani Vanda, redând câteva fragmente din opera scriitorului Aurel Hancu, pe care le consideră semnificative, iar, prin interpretarea muzicală, deosebit sensibilă și originală, a poeziei „Acasă" - un imn de mare semnificație, se dovedește nestrămutata credință creștină a autorului.

Frumoase cuvinte despre autor a rostit și poeta Gina Moldovan, arătând rolul important avut de autor, ca mentor, în evoluția sa literară, precum și calitățile de valoros cadru didactic din unitățile școlare la care a profesat.

Artistul plastic Iuliu Moldovan s-a arătat încântat de colaborarea cu publicistul Aurel Hancu. În cartea sa recentă sunt prezente mai multe eseuri despre Arta plastică târnăveană, inclusiv primul articol legat de întâia Expoziție de pictură, la Târnăveni, a lui Iuliu Moldovan, pe când acesta abia împlinise 18 ani.

La încheierea activității, scriitorul Aurel Hancu precizează că titlurile au fost plasate în volume după data la care au fost scrise, cronologic, că este dreptul autorului să realizeze o carte după cum crede el că se cuvine și mulțumește pentru participare și aprecieri.

 

Lasă un comentariu