Confuzii răuvoitoare

Ați observat cam cum, de o bună bucată de vreme, se petrec neplăcutele lucruri dintre românii rămași statornici pe pământurile țării lor natale și cei plecați total și definitiv în țări străine?! În primul rând că distanțele geografice, religiile și provinciile de baștină mai degrabă îi despart decât să-i adune la un loc și să-i unească, spre deosebire de firea din născare și patriotismul cultivat aproape ostentativ al altor popoare ale lumii. De la cele mai apropiate și până la cele mai îndepărtate geografic de noi, cum ar fi: evreii-israelieni, ungurii-unguri, secuii, maghiarii, sașii și ceangăii-transilvăneni, turcii, grecii, macedonenii-aromâni, cosovarii-albanezi și cosovarii-sârbi, curzii, iranienii, coreenii, japonezii, spaniolii, polonezii, cehii, slovacii, slovenii, francezii, nord-americanii, italienii, albanezii, nemții și francezii-elvețieni, croații și sârbii - cei care voit se caută și înadins se ajută între ei, în vreme ce românii, dacă știu perfect să vorbească o limbă străină, mai degrabă se declară orice nație, numai român nu. Ba mai mult: se evită reciproc. Și m-am întrebat de ce?! Ia ascultați-citind, domniile voastre, la ce presupuse concluzii adevărate am ajuns. 1. - Că ilogica forțare și falsificare vocal-lexicală și academică a denumirii istorice a unei tot mai numeroase etnii a făcut ca numele și prenumele de român să fie confundate cu chipul, asemănarea și comportamentul românilor adevărați, omenoși, cinstiți și cumsecade; 2. - Că năravul nepăsător din născare al românului pentru lucrul bine făcut și la timp nu se potrivește nicidecum cu pretențiile patronilor-stăpâni, veniți de peste hotare; 3. - Că acolo, departe, peste mări și țări, cinstea, corectitudinea și punctualitatea sunt mai presus decât zece „hăirupuri" fizice; 4. - Că abia acolo, unde ei slujesc, printre străini (la occidentalii-capitaliști), se aplică cu sfințenie deviza proletaro-comunisto-socialistă a muncii, și anume că „Cine nu muncește, nu mănâncă"; 5. - Că la nivelul mic al vieții cotidiene, nu merge cu pile și relații; 6. - Că simpla „pâră", aparent anonimă și nevinovată, a vecinului de locuința ta sau a pietonului de pe stradă, pentru o cât de mică neregulă (inclusiv pentru aruncarea pe jos a banalului muc de țigară), polițistul devine polițist adevărat, nu gardian public și spectator, ca la noi. Ca urmare, mai întâi de toate, „te roagă" frumos să îți pui mâinile la spate pentru a ți le încătușa, după care, evitând spectacolul străzii, te duce la sediul poliției. Iar, de la caz la caz, te încarcerează sau te amendează. Și dacă nu îți bagi mințile la cap, străin fiind de țara lui, te expulzează peste hotare.

Așa că, dragi români din România (nu cei de peste mări și țări), țineți minte și luați aminte! Încercați să reușiți a fi oameni harnici, cinstiți, omenoși și prietenoși cu cei care vă merită prietenia voastră. Și încercați a vorbi și cânta corect în melodioasa noastră limbă străbună! Primeniți-vă casele, grădinile, hotarele, orașele și satele că de Centenarul Unirii celei Mari ne mai despart nici 6 luni. Și nu uitați de ROȘUL, GALBENUL și ALBASTRUL DRAPELULUI NAȚIONAL!

 

Lasă un comentariu