Proiect: EXCLUDEREA COPIILOR SUB 7 ANI DE LA PLATA ÎNTREȚINERII

La secretariatul Senatului, a fost depus un proiect de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, prin care se propune excluderea copiilor cu vârsta mai mică de șapte ani din rândul persoanelor pentru care se plătesc cheltuieli de întreținere, iar pentru cei cu vârsta de până la 14 ani, cheltuielile de întreținere să fie reduse.

Concret, copiii cu vârsta de până la șapte ani ar putea fi excluși din calculul cheltuielilor aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate prin intermediul asociației de proprietari. Exceptarea de la plata întreținerii va putea fi făcută doar cu acordul asociației de proprietari. În prezent, doar copiii de până la trei ani pot fi exceptați de la plata întreținerii.

În ceea ce privește copiii cu vârsta între 7 și 14 ani, proiectul prevede posibilitatea ca, pentru ei, cheltuielile de întreținere să fie reduse cu 50%, desigur doar în cazul în care asociația de proprietari stabilește acest lucru.

Pe lângă aceste măsuri, proiectul de act normativ mai propune ca zidurile dintre apartamente sau spațiile alăturate, care nu fac parte din structura de rezistență, să poată fi reamplasate prin acordul dintre proprietarii apartamentelor sau spațiilor respective, pe baza unei declarații pe propria răspundere, avizată de asociația de proprietari și transmisă autorităților publice locale.

În prezent, legislația prevede ca această reamplasare a pereților să se facă doar pe baza autorizației de modificare a construcției, eliberată de autoritatea publică locală și cu înștiințarea asociației de proprietari.

Lasă un comentariu