GATA CU LENEA ASISTAȚILOR SOCIAL!

Camera Deputaților (for decizional) a adoptat în ședința de miercuri, 20 iunie 2018, cu 274 de voturi pentru, 2 abțineri și 4 voturi împotrivă, un proiect de modificare și completare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, potrivit căruia persoanele care vor refuza un loc de muncă își vor pierde dreptul de a mai primi ajutor social.

O altă solicitare de ajutor, doar după un an

„Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social.

În situația pierderii dreptului la ajutor social, familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a acestui drept.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

În situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă, obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local se transferă celorlalte persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului.

În cazul în care, după o verificare, se constată că familia sau persoana singură a realizat venituri din alte surse și acestea nu au fost declarate de titular, se dispune încetarea dreptului la ajutor social", prevăd modificările adoptate.

Dacă nu îi pune la muncă, primarul riscă amenzi de până la 5.000 de lei

Inițiativa legislativă stabilește și obligații pentru primari, în scopul valorificării forței de muncă locale.

Astfel, primarii au obligația de a întocmi planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale.

Planul de acțiune se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a acestor obligații", stabilește proiectul.

Pentru a intra în vigoare, actul normativ mai trebuie promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial.

Lasă un comentariu