Muzica, invidia și... epigrama

„Fiecare om ar trebui să asculte puțină muzică, să citească puțină poezie și să privească o picătură frumoasă în fiecare zi din viața sa, astfel încât îngrijorările lumești să nu-i oblitereze (șteargă) simțul frumosului pe care Dumnezeu l-a implantat în sufletul uman". „Sufletul omului este asemeni apei. Vine din cer, spre cer se ridică și din nou coboară pe pământ, veșnic schimbător".

Wolfgang von Goethe (1749-1832), poet, om ilustru, romancier, diplomat, avocat, funcționar de stat, gânditor german, una din cele mai de seamă personalități ale gândirii umane. A primit o educație religioasă luterană care include studiul Bibliei și mersul la Biserică. A studiat desenul, muzica, scrima, călăria, literatura germană, universală, limbi străine vechi și moderne. De timpuriu a început să iubească literatura, pe care a găsit-o în vasta bibliotecă de peste 2.000 de volume a tatălui său. Era fascinat și de teatru. În anul 1763, a asistat la un concert al tânărului Mozart, care atunci avea șapte ani. În anul 1765, începe să studieze dreptul la Universitatea din Leipzig, mai mult la îndemnul tatălui.

***

„Politica este o reclamă" - „Tata adesea ne spunea / Reclama-i la marfă rea, / Precupeții-s necinstiți / Iar clienții... păgubiți."

„Dragoste de țară" - „Târgurile s-au pornit, / Circu-n țară-i renumit, / - Ai din România un hat: / Dacă mă faci deputat ".

„Politica unor politicieni" - „Politicieni vânjoși, / Vor să pară curajoși, / Prin încrâncenare mare: / L-ar da jos pe cel mai tare!"

„De râsul lumii" - „Hoți moderni fără securi, / Furând din munți cele păduri: / Lume nouă acum începe: / Fără doar un vreasc de țepe!"

Toma G. Rocneanu (1943-), scriitor maramureșean - epigramist de seamă - care surprinde atât aspectele pozitive, dar mai ales cele negative din observarea societății românești actuale - le trece prin filtrul personalității sale - realizând un tablou umoristic prin versurile sale inspirate - membru al Asociației Scriitorilor Baia Mare, membru al Clubului epigramistic „Spinul" Baia Mare și al Uniunii Epigramiștilor din România, membru al Ligii Scriitorilor Români Cluj-Napoca; acumulând de-a lungul timpului numeroase mențiuni, premii și diplome în urma participării la diferite concursuri. Este cronicarul Ligii Scriitorilor - un om care înregistrează cu precizie matematică tot ceea ce se întâmplă la ședințele acesteia, astfel apar recenzii, articole de informare publicate în ziarele locale - „Informația zilei" - cotidian din Maramureș, sau pe internet etc.

***

„Invidia este de o mie de ori mai teribilă decât foamea, fiindcă este o foame spirituală."

Miquel de Unamuno (1864-1936), prozator spaniol, filosof, profesor, eseist, poet și dramaturg. Literatura sa n-a făcut altceva decât să ilustreze propria filosofie legată de descoperirea „infraistoriei", manifestată zilnic la nivelul indivizilor și colectivităților. Romanele sale mărturisesc acea convingere a autorului potrivit căreia „cea mai profundă filosofie trebuie căutată în romane". Discipol iberic al lui Soeren Kierkegaard, Unanumo este considerat un reprezentant al existențialismului spaniol.

***

P.S. „Căruia i s-a dat mai mult, mult i se va cere, și cui i s-a încredințat mult, mai mult i se va cere". (Luca 12, 48).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu