ASOCIAȚIA „TELEFONUL COPILULUI" A OBȚINUT STATUT DE UTILITATE PUBLICĂ

Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) anunță că Asociația „Telefonul Copilului", care gestionează în România numărul unic european de asistență pentru copii (116.111), a fost declarată ca fiind de utilitate publică.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, o asociație sau fundație poate fi recunoscută de către Guvernul României, ca fiind de utilitate publică, dacă desfășoară activități în domenii de interes public general sau al unor colectivități.

Statutul de utilitate publică conferă asociației dreptul de a i se atribui, în folosință gratuită, bunuri din proprietatea publică.

Despre Asociația „Telefonul Copilului", MMJS susține că a fost înființată în anul 2006, iar în anul 2008 Autoritatea Națională pentru Comunicații i-a acordat licența pentru implementarea numărului unic european de asistență pentru copii - 116 111, România fiind a treia țară din Uniunea Europeană care a pus la dispoziția copiilor acest număr unic.

Până la sfârșitul anului 2017, Asociația „Telefonul Copilului" a înregistrat peste 2,3 milioane de apeluri telefonice, iar din totalul situațiilor prezentate, în 75.332 a fost necesară intervenția instituțiilor abilitate.

Activitățile desfășurate de asociație (de informare cu privire la respectarea drepturilor copiilor, de consiliere psihologică și juridică, de îndrumare către instituțiile în măsură să acorde asistența necesară, de urmărire a modului de soluționare a cazurilor și de monitorizare a respectării drepturilor copilului în urma cazurilor înregistrate și informarea instituțiilor abilitate cu privire la problemele întâmpinate de copii) contribuie la dezvoltarea comunității locale și întărirea parteneriatului cu entități publice sau private în diverse sectoare de interes social.

De la constituire și până în prezent, Asociația „Telefonul Copilului" a încheiat parteneriate cu Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Educației Naționale, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Instituția Avocatului Poporului, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și a inițiat și derulat programe și proiecte care au avut ca scop protejarea copiilor împotriva oricărei încercări de încălcare a drepturilor lor, împotriva oricărei forme de abuz.

Lasă un comentariu