Atenție, români! Dușmanii Centenarului Marii Uniri nu dorm! TRANSILVANIA ÎN „COLIMATOR"! (XXXVII) Cum am fost (și suntem insultați)!

Distribuie pe:

„Revizuirea (granițelor - n.a.) este deja sigură, că din moment ce revizuirea se va face, va fi vai și amar pentru cei care s-au cumetrit cu valahii și s-au aplecat lor" (Dr. S. Fenyes, Ungaria revizionistă, 1938).

Dacă România de după 1989 ar fi fost condusă de români adevărați, nu de alogeni sub nume de români, cu siguranță că aceștia ar fi avut față de poporul nostru un mai mare respect, o altfel de grijă, nu am fi ajuns în situația de acum, de a fi împinși deliberat către „gura prăpastiei", mereu „arbitrați" de UDMR, lăsându-ne prea ușor manipulați de o propagandă, fatală național, menită să ne întărească în convingerea colectivă că românii sunt incapabili de a se autoguverna, compromițând Statul, angajându-ne cu entuziasm să „îmbrățișăm" teoria istorică a Budapestei vizând statutul de inferioritate al românilor și să ne dăm concursul în a accepta să fim mai degrabă conduși de minoritățile conlocuitoare (maghiari, sași, evrei, rromi etc)! Că românii sunt „analfabeți", „inculți", „inferiori" și „incapabili" (să îi conducă pe alții) este o convingere avută de A. Apponyi, ministru al Învățământului din Ungaria (cel care, conducând delegația ungară la Conferința de Pace de la Paris din 1919-1920, ne-a denigrat virulent - și pe timpul semnării tratatelor de pace și în Liga Națiunilor - , iar după Marea Unire a lansat funcționarilor maghiari din Transilvania un Apel ca aceștia să își părăsească funcțiile administrative, să migreze în Ungaria... întrucât românii nu vor fi în stare să conducă Transilvania), K. Karoly (viceprim-ministru în Guvernul României ceaușiste!), cel care, provocându-ne constant, sublinia incapacitatea românilor de a se autoadministra etc...

Totodată, poate unii vor fi surprinși să afle acum, când scrierile maghiare despre români s-au înmulțit ca „ciupercile după ploaie" că (în ultimele 2-3 secole) oficialii și intelectuali ai Budapestei ne-au „bombardat", cu invective grosiere, atât personalitățile simbolice naționale, cât și neamul românesc în genere, cu luări de poziție care trădează, fără putință de tăgadă, o ură viscerală, organică, despre tot ce este mai sfânt și mai frumos în istoria Românilor!

Astfel, după ce ni i-au desconsiderat și jignit pe cei mai străluciți dintre români, cum ar fi Mihai Viteazul (I. Crăciun, în Cronicarul, ne enumeră „epitetele" maghiare de: „spurcat", „animal", „ticălos", „valah murdar", „barbar", „aventurier grec" etc), Avram Iancu („extremist"), Ion I.C. Brătianu (E.B. Zsilinszky ni-l cataloghează, într-o carte tradusă chiar de președintele ungar, ca fiind un „escroc internațional de mare talent"), Mihai Eminescu (un profesor maghiar de Literatură din Sibiu îl consideră „un pornograf pe care literatura maghiară nu l-ar tolera printre clasicii săi"), Octavian Goga (acuzat că s-a „inspirat" din poeții A. Endre și Petöfi), George Coșbuc (acuzat că l-a copiat pe Lermontov) etc., dinspre Budapesta s-au aruncat cuvinte grele, peste întreg neamul românesc, cu scopul de a ne induce complexul că suntem inferiori nativi, pe treapta cea mai de jos în ierarhia popoarelor „așezate" în Ungaria, descendenți ai unor amărâți de „păstori nomazi, semisălbatici, rătăcitori cu turmele" și „civilizați" de unguri: regele ungur Ludovic I Anjou (sec.XIV) considera că suntem „făcători de rele"; cronicarul Szamöskozy (în Analecta lapidum) regreta că regele Sigismund de Luxemburg nu a făcut ce a promis la Conciliul de la Lucca, anume să stârpească din rădăcini neamul românesc; Kossuth (liderul maghiar al revoluției pașoptiste) afirma că românii „merită" numai gloanțe și tunuri; poetul național Petöfi susținea că suntem „cirezi de valahi... dezgustătoare" etc.

Din nefericire, astăzi, multe victime ale acestei propagande maghiare deșănțate, dintre români, au acceptat în mod nedemn să își renege violent și vulgar propriul trecut, să cultive chiar și ei psihoza că facem parte dintr-un neam anticultural și decadent („leneș", „murdar", „hoț" etc.), numai „bun" de a redeveni sluga de altădată a rasei superioare, „civilizatoare" a ungurilor... Păcat!

(Va urma)

Lasă un comentariu