POEȚI CU SUFLETUL ÎN PALMA NOASTRĂ

Scurtă recenzie a antologiei ,,CLEPSIDRE ÎNARIPATE", coordonată de Liliana Moldovan, Cluj-Napoca: Editura Ecou Transilvan, 2018

Nobil și de toată lauda va rămâne pentru noi gândul și fapta poetei LILIANA MOLDOVAN, membră a Ligii Scriitorilor Români, filiala-Mureș, de a edita o Antologie, cu frumosul și sugestivul titlu ,,CLEPSIDRE ÎNARIPATE", în care a cuprins un prim număr de 24 de poeți și scriitori cu diverse dizabilități, răspândiți în țară, aceștia fiind cu vârste, cu experiențe literare și cu pregătire intelectuală diferite, dar toți având dorința de a ne arăta de ce sunt în stare atunci când își pun, în lungimea unui vers, sufletul în palma noastră, a cititorilor care caută frumosul într-o poezie.

Citindu-le creațiile literare, veți observa imediat că ei sunt mult mai sensibili decât noi, că au sentimente mai curate, mai înalte, că ei revarsă din preaplinul sufletului lor atâta căldură, atâta bunăcuviință, atâta bucurie, atâta dorință de autodepășire pentru a învinge niște prejudecăți de care noi nu ne-am debarasat încă.

Dizabilitățile de care sunt afectați nu-i opresc în niciun fel să cutreiere lumea pe aripile gândului și a imaginației, să se înalțe prin visare, să vadă uneori ce noi nu suntem în stare să vedem, în dorința de-a se lepăda de gândul unor neputințe fizice și de a se înnobila cu multe altele mai de folos.

Așa ar trebui să gândim și noi, așa ar trebui să-i vedem când le citim gândurile, când ne înfiorează cu simțirea și trăirea lor, când toate acestea sunt puse într-un vers de poezie. Poezia, scrisul în general, este, pentru ei mai mult decât pentru noi, un leac vindecător, o oportunitate de a se face cunoscuți și de a-și arăta valoarea, talentul, de a ne fi egali sau chiar mai buni decât noi. Eu cred că tocmai de aceea acestor colegi de-ai noștri ar trebui să li se acorde mai multă atenție, să fie mai mult promovați, încurajați și atrași spre ligi, fundații, asociații literare, fiindcă acolo le este locul, aproape de noi, cu noi alăturea. Așa se vor elibera și ne vor elibera și pe noi de unele prejudecăți ce mai persistă în societatea noastră încă necoaptă, încă imatură, care nu știe să-și integreze toți membrii în rosturile lor.

Citind acest volum de proză și poezie, am remarcat câteva nume de autori a căror creație literară este remarcabilă: ESTERA și VALENTIN BĂLAN, NINA CABA, VALENTIN BORȘAN, LILIANA MOLDOVAN, LUCIAN IOAN MĂRGINEAN (care a ilustrat volumul cu fotografii demne de luat în seamă), GEORGETA ANDREEA VĂDUVA, LIDIA LEAHU, MAGDALENA DORINA SUCIU.

Poezia lor este matură, extrem de expresivă, plină de conținut, de fior, de vibrație, de imaginație, reconfortantă, o adevărată plăcere când o citești, dovedindu-ne că au talent, multă simțire, suflet mare, bun și răbdător.

Niciunul din domniile lor nu sunt nume mari într-ale poeziei, mulți fiind debutanți de puțină vreme, dar, așa cum se spune, valoarea nu ține de numărul anilor și asta se vede aici, în scrisul poeziei sau al prozei lor, unde s-au ,,desfășurat" fără inhibiții, cu îndrăzneală chiar. Dacă îi vom sprijini, dacă îi vom încuraja, dacă îi vom promova ca pe adevărați colegi de-ai noștri, cu siguranță că vom auzi numai lucruri bune, onorante despre ei.

Îi mulțumin harnicei noastre poete LILIANA MOLDOVAN că i-a depistat, i-a făcut cunoscuți, i-a promovat și i-a nemurit în paginile acestei cărți. Fără ei, lumea noastră ar fi mai stearpă, iar noi mai săraci, fiindcă regăsim în volumul ,,CLEPSIDRE ÎNARIPATE" poezia și proza unor oameni care și-au pus sufletul în palma noastră, pentru a ne arăta cine sunt și cât de frumoasă e lumea scrisului lor.

Lasă un comentariu