Consiliul IMM-urilor din Romania creeaza SME Academy!

Distribuie pe:

Antreprenoriatul și IMM-urile reprezintă motorul oricărei economii puternice. Crearea și existența unei comunități de antreprenori care să colaboreze în vederea atingerii obiectivelor acestora fiind deosebit de importantă.

Nivelul scăzut de educație financiară sau aptitudini și cunoștințe antreprenoriale insuficiente, sunt cauzele principale ale gradului ridicat de afaceri neperformante ce au un impact direct asupra locurilor de muncă și a performanței economice în ansamblu.

Astfel, în aceste condiții, formarea profesională continuă ocupă un loc deosebit de important întrucât favorizează diversificarea competențelor profesionale, prin inițiere, calificare, recalificare și perfecționare.

De peste 25 de ani, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel național, militează pentru reprezentarea intereselor IMM-urilor și a mișcării patronale, promovând și susținând dezvoltarea și creșterea competitivității și performanțelor sectorului de IMM-uri din România.

Prin acțiunile sale, CNIPMMR a creat o comunitate puternică și unită care, prin colaborare și implicare activă, crește permanent gradul de dezvoltare economică și socială a comunităților din care antreprenorii fac parte.

Astfel, în efortul continuu de a crește gradul de formare profesională a antreprenorilor din România, Consiliul IMM-urilor din România (CNIPMMR) implementează în perioada mai 2018 – mai 2019 proiectul SME Academy.

Care este obiectivul proiectului?

Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă din regiunile Nord Est, Centru si Sud Est prin oferirea in cadrul SME Academy de instrumente, metode, practici etc standard de management și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv.

Cui se adreseaza proiectul?

Unui număr de 600 de persoane din zonele Centru, Nord-Est și Sud-Est după cum urmează: 300 de antreprenori care își gestionează propriile afaceri, 200 de angajați care ocupă poziții de management, 100 de angajați din departamentele de resurse umane.

Ce presupune proiectul?

-          Minim 500 de persoane (minim 200 manageri si minim 300 antreprenori) vor participa gratuit la programe integrate de formare în domeniul competențelor antreprenoriale, managementului inovării, planificării strategice și educației financiare.

-          Toti cei 300 de antreprenori vor fi susținuți în elaborarea unei planificări strategice pe 3-5 ani în cadrul întreprinderii.

-          Cei mai implicați antreprenori și manageri vor participa la un program inovativ de învățare print sport.

-          Minim 100 angajati din departamentele de resurse umane vor participa la cursuri autorizate de manager resurse umane și vor lua parte la evenimentul SME HR Week-end în cadrul căruia vor fi organizate o serie de workshopuri pe teme de actualitate din managementul resurselor umane și susținute de parteneri cu experiență.

Astfel, prin programul “SME Academy”, Consiliul IMM-urilor din România va forma prin metode inovative și creative, atât antreprenori și manageri cât și manageri ai departamentelor de resurse umane, prin actualizarea și perfecționarea în ocupația de bază, însușirea unor cunoștințe avansate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu și va pregăti resursele umane favorizănd, totodată, creșterea competitivității forței de muncă din România.

Împreună suntem IMM!

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Lasă un comentariu