Din 24 august 2018, CONT UNIC PENTRU ACHITAREA AMENZILOR CONTRAVENȚIONALE!

În Monitorul Oficial nr. 647, din 25 iulie 2018, a fost publicată Legea nr. 203/2018 privind măsurile de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, prin care a fost constituit un cont unic de plată, precum și simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor.

În acest sens, pe lângă faptul că a fost constituit un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării amenzilor contravenționale, s-a reglementat obligația utilizării unei serii de evidență unică a proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii.

Totodată, s-a instituit titlul de creanță electronic care urmează să cuprindă datele din procesul-verbal de contravenție și sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice.

Legea are în vedere amenzile contravenționale aplicate persoanelor fizice de către agenții constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidență unică a proceselor-verbale de contravenție și modalitatea de preluare și transmitere în sistem informatic a datelor necesare creării titlului de creanță electronic.

Documentele de plată prin care se realizează achitarea amenzii contravenționale trebuie să conțină informații privind seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție, codul numeric personal al contravenientului, suma plătită, data plății și alte informații necesare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

Conform noii legi, urmează a fi întocmit un proces-verbal de contravenție, emis un titlul de creanță electronică, care se transmite în format electronic, de către organul din care face parte agentul constatator organului fiscal competent în colectarea creanțelor fiscale, și întocmit documentul prin care se realizează achitarea amenzii.

Legea vine să faciliteze operațiile de achitare a amenzilor contravenționale, ceea ce urmează să asigure statul cu un procentaj de achitare benevolă mai mare din partea contravenienților.

Legea intră în vigoare la 24 august 2018.

Lasă un comentariu