EXPERTUL INSTITUȚIONAL AL CATEDREI UAT DE TEATROLOGIE, MARKETING ȘI MANAGEMENT TEATRAL, SABIN SABADOȘ

Lector universitar doctor la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, a fost cooptat în conducerea activităților didactice de curs și seminar, cercetare științifică, formarea și informarea teoretică și aplicativă a studenților, coordonarea lucrărilor de licență, activități de evaluare a performanțelor studenților. Postul ocupat este de... expert instituțional. A avut de la început activități și responsabilități în dezvoltarea unui sistem informatic pentru întărirea relației universitarilor cu studenții și absolvenții, sprijinirea corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, implementarea și testarea la nivel de universitate a instrumentelor informatice dezvoltate de proiect, pregătirea seturilor de date la nivel instituțional pentru testarea, verificarea și încărcarea bazelor de date necesare pentru implementarea proiectului și operaționalizarea sistemului. Sabin este asistent universitar titular, cu activități și responsabilități principale de asemenea în conducerea activităților didactice de seminar, executare de lucrări științifice, monitorizarea activității de informare bibliografică și formare aplicativă a studenților, îndrumare de practică teatrală, activități de evaluare a performanțelor studenților. Originar din Satu-Mare, a urmat Facultatea de Științe la Cluj, unde i-a plăcut cel mai mult ca profesor Andrei Marga, și masteratul de teatru în Sibiu, unde a făcut Teatrologie, deci l-am întrebat dacă s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis, pe atunci primar. Da. I s-a părut foarte implicat în festival, l-a văzut la Faust și Metamorfoze, de Purcărete, regizorul lui favorit. Sabin a fost cadru didactic titular în cadrul Școlii de Arte și Meserii din Târna Mare, între 2003-2010, titularizare obținută prin concurs, angajat de Inspectoratul Școlar Județean Satu-Mare, ocupându-se de activitatea instructiv-educativă și didactică cu elevii, managementul clasei de elevi, planificarea și proiectarea activităților extrașcolare, identificarea nevoilor de formare a elevilor și planificarea activităților metodice. Anul trecut, a fost membru în Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Târgu-Jiu, în diverse comisii de ocupare a posturilor de directori din țară și chiar orașul nostru. Din 2016 până în prezent, este membru în Comisia de Etică a Universității de Arte din Târgu-Mureș, membru în Consorțiul Regional de Inovare Centru, organism consultativ de orientare strategică la nivelul Regiunii Centru, ce are ca principale atribuții monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, avizarea Documentului Cadru Regional, administrarea portofoliului de proiecte aferente etc. Este formator de formatori cu certificat de la Institutul de training, studii și cercetări, Structural Eurotraining, în cadrul European al Calificărilor, a studiat modulul psihopedagogic în Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș, calificat ca Manager de Proiect. Are competențe antreprenoriale în management financiar, organizațional, managementul resurselor umane, leadership, planificare strategică. A fost acreditat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș" din Arad, Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, cu certificatul de absolvire. Are, de la Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, diploma de master în Teoria și practica managementul instituțiilor evenimentelor culturale, comunicare și relații publice în domeniul artelor spectacolului, regenerare urbană și managementul resurselor culturale, din Oradea, este licențiat în Relații internaționale și studii europene. A studiat, la Cluj, mai mult Filosofia, ca și aici, de asemenea Filosofia unificării europene, abordările postmodernismului, managementul relațiilor publice, istoria relațiilor internaționale, istoria Europei, premise culturale ale relațiilor internaționale, antropologie culturală a Europei, geneza culturală a modernității, fundamentele Dreptului, Geopolitică, Statul națiune în procesul globalizării, la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj. Este învățător-educator ca pregătire, la fel ca soția lui, cu care a fost coleg la Colegiul Național „Ioan Slavici" din Satu-Mare, având, ca filieră vocațională, profilul pedagogic, ei trăiesc în Cluj, iar el face, efectiv, naveta pentru a preda Estetica la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș. Este fascinat de filosofia lui Lucian Blaga, din care și-a dat și doctoratul, de Hume, Heiddeger, Kant. Ceea ce se poate spune că, la vârsta lui, este neașteptat de bine pregătit! Categoric se poate mândri Universitatea cu un astfel de cadru didactic la catedra de Teatrologie, Management, Marketing teatral și alte calități noi pe care le are.

 

Lasă un comentariu