IN MEMORIAM SILVIA POP, străjerul limbii române, doamna culturii blăjene, a urcat la stele! (2 iunie 1937 - 21 iulie 2018)

Distribuie pe:

„Omul e oglinda prin care trebuie privit Universul" - spunea George Bernard Shaw. Sunt oameni și oameni pe pământ, dar oameni care știu a se dărui altora sunt mai puțini. Poate că Bunul Dumnezeu așa a voit, ca generația mea să cunoască un astfel de OM altruist, pe valea Târnavei Mici. E vorba de distinsa doamnă SILVIA UNGUR POP, născută la 2 iunie, 1937, în satul Nădăștia de Sus, județul Hunedoara. Înzestrată cu frumusețe fizică și morală, gingășie, inteligență, bun-simț, dragoste de neam, sete de carte, multă tenacitate, care a absolvit Facultatea de Filologie-Istorie-Filozofie a Universității ,,Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, Heidelberg-ul românesc, și care a purces la drum, hotărâtă să lumineze mintea altora, mai întâi la școala din Măgherani, județul Mureș, și apoi, din anul 1960, la Sângeorgiu de Pădure, o mică urbe situată pe valea Târnavei Mici, fiind adevărat ctitor de liceu românesc, diriginte și profesor de limbă română al primei clase române.

Tânăra absolventă a înțeles repede misiunea sa de dascăl, de a cultiva în conștiința elevilor (care nu cunoșteau bine limba) respectul pentru limba română, care, după cum ne spunea, „e plină de sens, dar mai ales plină de sentiment. În limba neamului se află sufletul și geniul românesc, prin ea poporul nostru își exprimă credința creștină". Mai târziu, am înțeles miezul și sensul cuvintelor domniei sale, citind versurile lui Nichita Stănescu.

Alături de colegii săi, dascăli, proaspeți absolvenți ai universităților și instituților din Iași, București, Cluj, Timișoara, Târgu-Mureș, s-a angajat într-o lucrare impresionantă: copiii și părinții lor să vorbească, să reînvețe limba părăsită din cauza vicisitudinilor și împrejurărilor istorice ale vremii.

Și așa, copiii și părinții, alături de dascălii lor, s-au format împreună, pentru a revigora lumea și cultura locală românească.

Doamna Silvia Pop, pentru a reliefa identitatea noastră de limbă și cultură, a pus în mișcare inițiative, care mai de care mai îndrăznețe: achiziționarea de cărți românești prin caravana de cărți pentru biblioteci personale ale elevilor, concursuri literare, excursii la muzee și case memoriale ale scriitorilor noștri, vizionări de filme, spectacole de teatru cu actori celebri de la Teatrele Naționale din București, Cluj, Târgu-Mureș, cultivând spiritul de respect și iubire pentru cultura și literatura română, scriitorii români și cartea românească.

Orele de limbă română și dirigenție erau o adevărată încântare, ore în care eram fascinați de felul în care ne învăța, de modul facil de a înțelege și asimila cunoștințele predate. Dascăl eminent, personalitate puternică, Silvia Pop și-a influențat profund elevii. Din primele generații au ieșit patru profesori de limbă și literatură română.

În toată cariera mea de profesor și director de școală, în cei 45 de ani, nu am avut decât un singur model, Omul și dascălul Silvia Pop.

După mulți ani, drumurile și idealurile noastre din nou s-au intersectat. În 2001, cu sprijinul domniei sale am înființat Despărțământul „Teodor Muică" al ASTREI cu sediul la Sângeorgiu de Pădure, care, azi, are 7 cercuri culturale puternice pe văile Târnavelor. De atunci, mereu ne întâlneam, ne sfătuiam, colaboram, contribuind la bunul mers al Asociațiunii și la realizările idealurilor astriste.

Președinte al Despărțământului „Timotei Cipariu" Blaj al ASTREI, fondator și redactor-șef al revistei „Astra blăjeană", fondator și director al Editurii „ASTRA - Despărțământul «Timotei Cipariu» Blaj", inițiator și coordonator al Cenaclului literar „Fântâni ale darurilor", al Premiului „ASTRA -Despărțământul Blaj, autoare a volumelor: „Timotei Cipariu, contemporanul nostru. Repere culturale Astriste" (2005); „Asociațiunea ASTRA - Despărțământul Blaj. 1870-2005" (studiu monografic, 2007); „Eminescu la Blaj. 1866-2000", album omagial (în colaborare); „Popasul lui Eminescu la Blaj. 1866-2006" , album omagial (în colaborare); coautor al albumelor omagiale: „Virgil Fulicea - Centenar aniversar" (2007); „Ion Agârbiceanu, 1882-2007", editat cu ocazia aniversării a 125 de ani de la nașterea scriitorului. Îngrijește volume apărute la Editura „ASTRA", publică numeroase articole, eseuri, recenzii, note, interviuri în revista „Astra blăjeană", contribuind la apariția trimestrială neîntreruptă și la menținerea prestigiului revistei.

Mai rar un Om precum doamna Silvia Pop, care să se dăruiască, să ardă în permanență pentru semenii săi. „Dacă fiecare ar activa fără gândul recompensei, Pământul ar fi un Rai" - spunea Mircea Eliade. Într-adevăr, ea a dăruit, dar nu a cerut niciodată recompensă. Și totuși, pentru tot ce a realizat, de-a lungul anilor, în semn de prețuire și recunoaștere a eforturilor depuse în promovarea idealurilor Asociațiunii ASTRA, a obținut numeroase premii și distincții: Titlul de Membru de onoare al Despărțămintelor ASTRA din: Năsăud (1997); Iași (1997); Săcele (2002); Cluj (2005); Lipova (2007); Diploma de onoare din partea ASTREI Coștei - Iugoslavia (2000); Premiul de Excelență la Concursul Național de Creație Literară „Efigii lirice" și „Puls (Târgoviște, 2001); Diploma de Excelență din partea Primăriei Municipiului Blaj, pentru contribuția deosebită la realizarea Festivalului de muzică clasică „Camerata blăjeană", Ediția I (1-14 august 2002); Diploma de Excelență din partea Prefecturii și Consiliului Județean Alba, pentru întreaga activitate și felul de a sluji limba română (2002); Diploma de Excelență din partea Ministerului Educației și Cercetării, I. Ș. J. Botoșani, Asociațiunii ASTRA pentru contribuția la desfășurarea Concursului de Creație Lirică „Veronica Micle", Ediția a VII-a (2004); Titlul de membru de onoare pentru merite deosebite în serviciul limbii române în Basarabia și în serviciul societății „Limba noastră cea română" (Chișinău, 1998); Diploma jubiliară din partea Asociațiunii ASTRA, cu prilejul Centenarului Casei Naționale și al Muzeului Asociațiunii (2005); Honoris Causa, pentru susținerea idealului de românitate, din partea Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni; Diploma de recunoștință din partea ASTREI Centrale, pentru merite deosebite în sprijinirea activității Asociațiunii și promovarea culturii naționale (Sibiu, 2006); Diplomă de onoare din partea Congresului Spiritualității Românești, Ediția a XI-a, Alba Iulia, 2007, Cetățean de onoare al comunei Sâncel, pentru contribuția la afirmarea Cercului ASTRA și la organizarea manifestării „Fiii satului"(2002); Cetățean de onoare al Municipiului Blaj, pentru întreaga activitate profesională desfășurată în școlile Blajului și în cadrul Despărțământului „Timotei Cipariu" (10 aprilie 2003). ,,Mereu prezentă cu inima și sufletul de Român și Om adevărat, Doamna profesoară SILVIA POP a participat activ la manifestările astriste… Credem că, din curățenia inimii, frumusețea sufletului și modestia pe care o avea în sânge, îi venea toată puterea, toată dragostea, toată nădejdea că nimic din zbaterea sa nu va fi fost în zadar, că tot ce a făcut va fi spre folosul neamului, al tuturor românilor, Nimic pentru sine, totul pentru alții, iată crezul unui Om neobișnuit de valoros, tot mai rar întâlnit, în aceste vremuri, printre noi. E un simbol, o efigie a românismului ardelenesc, a iubirii pentru Țară, pentru Istoria ei, pentru eroismul acestui neam luptător până la sacrificiul suprem în apărarea pământului strămoșesc și a valorilor fundamentale ale poporului." (Dumitru Acu, președintele Asociațiunii ASTRA)

Numele doamnei Silvia Pop e deja renume. A fost și va rămâne un demn străjer al limbii române, o personalitate culturală de necontestat a culturii blăjene și naționale. Noi, foștii ei elevi și membrii ASTREI de pe Mureș și Târnave, îi dorim odihnă veșnică, iar familiei multă mângâiere!

Cu dreapta să o ocrotești,Puternic Dumnezeu, și așaz-o acolo unde toți Drepții se odihnesc!

Lasă un comentariu