Autobuze electrice pentru târgumureșeni!

Consilierii locali municipali au aprobat joi, în regim de urgență, participarea Unității Administrativ - Teritoriale (UAT) Târgu-Mureș ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice", precum și Acordul de parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în vederea depunerii și obținerii finanțării acestui proiect în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Concret, legislativul târgumureșean a aprobat achiziționarea de către MDRAP, în numele UAT Târgu-Mureș, a unui număr de 32 de autobuze electrice cu o lungime de aproximativ 12 metri și echipamentele aferente / sisteme de transport inteligente (după caz), 10 stații de încărcare rapidă și 32 de stații de încărcare lentă.

Valoarea totală a investiției este estimată la 111.824.122 lei cu TVA inclus, din care 2.236.482 de lei reprezintă contribuția proprie, de 2%, din cheltuielile eligibile, sumă ce va fi suportată de Municipiul Târgu-Mureș. De asemenea, se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investițiilor aferente UAT Târgu-Mureș, în cadrul proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene și structurale de investiții.

În expunerea de motive care a stat la baza adoptării acestei hotărâri se invocă, printre altele, provocarea pe care o reprezintă mobilitatea urbană, concept care contribuie la îmbunătățirea factorilor de mediu, în situația în care traficul constituie una din cele mai importante surse de poluare în mediul urban, circulația în orașe producând 40% din emisiile de bioxid de carbon. Pe de altă parte - se subliniază în Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile - economia europeană pierde, anual, aproape 100 de miliarde de euro din cauza întârzierilor provocate în trafic.

Proiectul inițiat de MDRAP cuprinde mai multe UAT din țară, iar în pregătirea cererilor de finanțare și a documentațiilor pentru lansarea procedurilor de achiziții, ministerul, condus de viceprim-ministrul Paul Stănescu, beneficiază de asistență tehnică acordată de JASPERS (Asistență Comună pentru Sprijinirea Proiectelor în Regiunile Europene), un parteneriat între Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI).

Lasă un comentariu