ECONOMIA JUDEȚULUI MUREȘ ÎN PRIMELE CINCI LUNI DIN 2018

Distribuie pe:

Direcția Județeană de Statistică ne informează privind evoluția principalilor indicatori economico-sociali ai județului Mureș în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2018.

În perioada celor cinci luni trecute din acest an, industria județului nostru a avut o evoluție bună. Indicele producției industriale a crescut cu 7,5% comparativ cu perioada similară din anul trecut. Important de menționat e faptul că, în cinci luni, cifra de afaceri realizată de agenții economici din județ, atât pe piața internă, cât și pe cea externă, a înregistrat o creștere de 13,7% față de perioada corespunzătoare din 2017.

În același timp, firmele economice din județ au livrat la export mărfuri în valoare de 245.639 mii de euro, astfel că valoarea mărfurilor exportate a crescut cu 8,9% (cu un plus de 20.103 mii de euro). Important e faptul că, la nivelul celor cinci luni, valoarea importurilor a scăzut cu 3,7% (cu un minus de 12.408 mii de euro). Deficitul comercial a scăzut cu 80.488 mii de euro comparativ cu perioada celor cinci luni din anul trecut. S-a livrat la export mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginile în valoare de 68.144 mii de euro, produse ale industriei chimice și ale industriei conexe în valoare de 47.393 mii de euro, materii textile și articole din acestea în sumă de 27.594 mii de euro, mobilier și produse diverse în valoare de 24.406 mii de euro, produse din lemn, plută și împletituri din nuiele în valoare de 22.281 mii de euro. La importuri, produsele industriei chimice și ale industriilor conexe însumează 55.973 mii de euro, la mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginea de 48.973 mii de euro, la metale comune și articole din acestea de 36.506 mii de euro, la materiale plastice de 27.942 mii de euro, la materiale textile și articole din acestea de 21.573 mii de euro etc.

Și turismul a cunoscut o afluență crescută de vizitatori străini. În perioada celor cinci luni trecute din acest an, județul Mureș a fost vizitat de 196.499 de turiști, cu 23.558 mai mulți decât în aceeași perioadă din 2017. Ca urmare, indicele de ocupare a locurilor de cazare în hoteluri pe total structuri de cazare turistică a fost de 29,2%, în creștere cu 2% față de perioada corespunzătoare din 2017. După țara de origine a turiștilor străini, cei mai mulți au venit din Ungaria (6.952), Germania (3.947), Republica Moldova (2.931), Italia (2.921).

La sfârșitul lunii mai 2018, la nivel de județ erau 137.537 de salariați, cu 4.206 mai mulți decât la 31 mai 2017. Câștigul salarial nominal mediu brut în luna mai 2018 a fost de 4.198 de lei, iar cel net de 2.538 de lei, cu un plus de 386 de lei față de mai 2017. Indicele câștigului salarial real, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum, a crescut cu 11,9% în luna mai 2018 comparativ cu aceeași lună a anului 2017.

La sfârșitul lunii mai 2018, numărul șomerilor înregistrați, la nivel de județ, a fost de 8.630 de persoane, cu 1.905 persoane mai puține decât în luna corespunzătoare a anului precedent. Rata șomajului a înregistrat o ușoară scădere în mai 2018, față de mai 2017.

Numărul mediu al persoanelor care plăteau asigurări sociale de stat în mai 2018 s-a redus cu 586 comparativ cu mai 2017.

Un alt indicator care demonstrează că activitatea economică a județului Mureș a crescut, comparativ cu anul trecut, este faptul că, în cinci luni din 2018 s-au înmatriculat, la OJRC, 31 de societăți comerciale cu participare străină la capitalul social, care au sub scris 12,8 mii de lei, echivalentul a 3316,7 dolari, respectiv 2759,1 euro.

Lasă un comentariu