Biblia, Dumnezeu și... pacea

„Pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați, ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; Să fiți mulțumitori. Îmbrăcați-vă, dar, ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă-răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; După cum Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă întru dragoste, care este legătura desăvârșirii. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Învățați-vă

și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea".

Coloseni, una din cele paisprezece epistole ale Sfântului Apostol Pavel aflate în Noul Testament. Epistola către Coloseni este din epistolele numite ale captivității, iar din punct de vedere doctrinar, este o epistolă hristologică. Epistola cuprinde o parte din învățătura creștină despre Iisus Hristos, înlăturând unele din ereziile vremii, îndeamnă la distrugerea mădularelor pământești (păcatele) și îmbrăcarea în haina virtuții creștine. Ea conține și o suită de îndemnuri și sfaturi pentru soții și soți, copii și părinți, robi și stăpâni, dar și pentru preoți. Epistola face referire la profesia de medic a apostolului Luca. Despre originea ei, amintesc mai mulți autori ai timpului: Clement Romanul, Iustin Martirul, Teofil al Antiohiei, Sf. Irineu, Tertulian, Clement Alexandrunul și Eusebiu al Cezareii.

***

„Patimile, moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos și toate celelalte minunate lucrări făcute de El în timpul șederii sale pe pământ, ne întăresc convingerea că el este atât Dumnezeu, cât și om".

Robert Boyle (1627-1691), pionier al chimiei moderne, a avut o contribuție însemnată în progresul gândirii științifice. Printre multe alte descoperiri renumite, cercetările sale în domeniul raportului dintre presiune și volumul gazelor este cunoscută astăzi sub numele de „Legea lui Boyle". El nu a crezut că între știință și religie să fie conflicte majore. A scris cărți religioase, inclusiv o colecție de meditații creștine pe care le-a scris ca simple observații din natură, având drept scop ilustrarea adevărurilor creștine.

***

„Am convingerea fundamentală că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, scris de oameni insuflați de Dumnezeu".

Isaac Newton (1642-1727), unul dintre cei mai mari oameni de știință, autorul a foarte multe descoperiri, printre care legile gravitației, legile mișcării și calculul matematic. Contribuția la progresul științei acoperă domeniile fizicii, matematicii și astronomiei. Newton L-a iubit pe Dumnezeu și a crezut în Cuvântul lui Dumnezeu. Investigând mișcarea planetelor, el a văzut „mâna lui Dumnezeu".

***

P.S. „Hristos revine ca să pună capăt istoriei păcatului. După aceea, nu vor mai fi nici suferință, nici lacrimi. Moartea nu-i va mai lua pe cei dragi de lânga noi. Suferința și nenorocirile din viața aceasta vor înceta. și moartea nu va mai fi. Nu vor mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut" (Apocalipsa: 21. 4).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

 

Lasă un comentariu