Carte despre Iustin Handrea, lansată la Maiorești

Distribuie pe:

Duminică, 12 august 2018, la Biserica Ortodoxă din localitatea Maiorești, comuna Rușii Munți, a avut loc un eveniment cultural extrem de interesant, atractiv și folositor. Astfel, după săvârșirea Sfintei Liturghii de către Părintele Mihai Tompea, în Biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din Maiorești a avut loc lansarea cărții Iustin Handrea - Istorie și Destin, autor fiind distinsul profesor Gheorghe Dărăban de la Liceul Tehnologic „Vasile Netea" Deda. Despre această carte, precum și despre vasta personalitate a lui Iustin Handrea, au susținut alocuțiuni și expuneri: ing. Ilie Chiș Bălan, primarul comunei Rușii Munți; preot Mihai Tompea; prof.dr. Florin Bengean; după care autorul a dezvăluit din tainele apariției acestei lucrări, referindu-se la viața și multiplele realizări ale lui Iustin Handrea, care reprezintă subiectul acestei cărți, apoi a acordat autografele de rigoare. La acest eveniment au luat parte și rude ale distinsului fiu al Maioreștiului, Iustin Handrea.

Prin această carte, prof. Gheorghe Dărăban aduce în actualitate figura lui Iustin Handrea cu convingerea deplină că activitatea și importantele realizări ale acestuia trebuie să fie cunoscute cât mai mult, nu numai de cei de azi, ci mai ales de generațiile care vor veni după noi, căci, după cuvântul episcopului-cronicar Macarie al Romanului (secolul XVI), avem datoria morală ca „lucrurile întâmplate în vremile și domniile trecute" să nu fie „acoperite de mormântul uitării". Într-adevăr, o viață de neîncetate strădanii, desfășurate pe parcursul multor ani, nu poate să fie uitată, ci trebuie să fie „pusă în sfeșnic", ca „să lumineze" celor de azi și de mâine. Iustin Handrea este un fiu distins al neamului nostru românesc, neam care a dat de-a lungul secolelor atâția cărturari luminați, care și-au avut rostul lor în ridicarea culturală a poporului român. Un luminător pentru poporul său a fost și învățătorul, astristul, publicistul, marele luptător pentru binele neamului românesc, Iustin Handrea.

„De învățământ depinde viitorul țării", spunea Vasile Netea. Învățătorii erau cei care aveau rolul principal în formarea oamenilor. De modul în care sunt formați acești oameni depinde felul în care ei vor acționa mai departe în societatea românească și, implicit, de acest lucru depinde și viitorul țării. Gândire originală, creatoare, îndrăzneață, capacitate de adâncire până la epuizarea tuturor posibilităților de explorare a unui gând, a unui fapt, a unei prezențe a adevărului istoric în lume, în cuvânt, în om, în univers - iată ce și cine a fost și rămâne Iustin Handrea. Nimeni ca dânsul n-a descoperit sensuri noi acolo unde nimeni nu le bănuia, n-a elaborat mai pe înțeles și cu noi înțelesuri adevăruri și realități din timpuri mai îndepărtate sau mai apropiate. Înzestrat de Dumnezeu cu o minte ageră și pătrunzătoare, cu orizonturi largi, cu o sete neostoită de cunoaștere, stăpân pe o cultură temeinică, cu o putere de muncă puțin obișnuită, învățătorul Iustin Handrea a pus, la rândul său, toți talanții cu care a fost dăruit de Dumnezeu în pregătirea temeinică a elevilor săi. El a izbutit, ca împreună cu colegii săi, să facă din elevii lor, ceea ce se impunea, și anume: călăuze luminoase pe calea adevărului și a dreptății, oameni integri, conștiincioși, muncitori, care să poată constitui, la rândul lor, pilde vrednice de urmat pentru cei de după ei.

Chipul luminos și activitatea prolifică a lui Iustin Handrea fac parte din acele figuri și momente din istoria poporului român care sunt mereu actuale și ale căror mesaje sunt permanente în conștiința tuturor generațiilor, fiindcă el este unul din apărătorii templului unității noastre naționale. El lasă o puternică dâră de lumină în viața poporului român din Transilvania. Felul cum a slujit el valorile românești transilvănene, activitatea lui multilaterală și consecventă pe această linie, pilda vieții lui, toate acestea constituie un exemplu viu pentru toate timpurile. Din întreaga activitate a lui Iustin Handrea reiese imaginea pilduitoare a unei vieți de om, trăită în necontenită și stăruitoare muncă. Iustin Handrea intră în istorie, scriind, cu sufletul, cu viața și cu faptele sale mărețe, pagini de o neîntrecută frumusețe, care se vor impune posterității ca o comoară scumpă, vrednică să fie păstrată și cinstită.

Lasă un comentariu