O nouă carte despre Deda și împrejurimile sale

Distribuie pe:

Apariția unei noi lucrări științifice reprezintă o contribuție adusă la cunoașterea unor noi lucruri și înseamnă totodată și un pas înainte pentru istoriografia românească. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, vede lumina tiparului cartea Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi, volumul V, care apare sub bunele auspicii ale Editurii Eurocarpatica, din Sfântu Gheorghe. Se cuvine să aducem un sincer și recunoscător cuvânt de mulțumire domnului dr. Ioan Lăcătușu pentru buna colaborare la realizarea acestui volum, precum și pentru multiplele și rodnicele colaborări pe care le avem cu domnia sa și cu colaboratorii dânsului. Cartea aceasta este prefațată de dr. Florin Bengean, care este totodată și îngrijitorul ediției.

Volumul de față apare prin colaborarea mai multor instituții: Primăria comunei Deda, Biblioteca Municipală „Petru Maior" Reghin, Fundația Culturală „Vasile Netea", Asociația Lumina Faptelor. Un cuvânt special de felicitare și de mulțumire se cuvine cu precădere să aducem doamnei Lucreția Cadar, primarul comunei Deda, Primăriei comunei Deda și Consiliului local Deda, pentru sprijinul financiar acordat la tipărirea acestui volum.

Acest volum însumează studiile științifice ale mai multor colaboratori ai noștri: profesori, preoți, filologi, ziariști, istorici, arhiviști, cercetători, muzeografi, bibliotecari, juriști etc., cărora le mulțumim pentru colaborarea rodnică, precum și pentru seriozitatea și profesionalismul de care au dat dovadă în elaborarea materialelor cuprinse în paginile acestui volum.

Întrucât ne aflăm în 2018, anul Centenarului Marii Uniri, când sărbătorim 100 de ani de la împlinirea visului de veacuri: realizarea statului național unitar român, volumul acesta este dedicat acestei mari aniversări care serbează cel mai important moment istoric, dar totodată și cel mai fericit punct al istoriei poporului român.

Structura acestui volum este următoarea: după prefața semnată de dr. Florin Bengean, urmează un material extrem de interesant al doamnei Lucreția Cadar, primarul comunei Deda. Apoi cartea este împărțită în două capitole: I. Unire în cuget și-n simțiri; II. Vasile Netea - istoric al unității naționale a românilor. Mulțumim din suflet tuturor celor care și-au adus aportul la apariția acestui volum.

Memorabila zi de 1 Decembrie 1918 a devenit pentru noi, românii, prefacerea visului în realitate, prefacere, pentru că el era și trebuia doar să se manifeste. Crez și împlinire, Unirea este pentru români o permanentă chemare la muncă, la viață, la bucurie și desăvârșire. Conștiința de fii ai poporului român și ai Bisericii strămoșești dreptmăritoare este un îndemn, o chezășie, dar și o mărturie a părtășiei noastre la opera de înflorire a gliei străbune, de care ne simțim atât de legați prin obârșie. Să facem deci din crezul și împlinirea Unirii un imn al dragostei de țară și de tot ce înseamnă element românesc autentic.

Lasă un comentariu