Primarul propune transformarea zonei Bucla Mureșului în “orășel al artelor"

Distribuie pe:

Motto: “Aici, la Târgu-Mureș, spiritul creator local - genius loci - se manifestă de veacuri, sub pecetea unor forme și inițiative culturale, care dau specificul și farmecul urbei" (Prof. univ. dr. Cornel Moraru)

Primarul municipiului, dr. Dorin Florea este inițiatorul concursului de idei “Academia de Arte Frumoase Târgu-Mureș", propunând, în acest sens, adoptarea unei hotărâri de Consiliu local.

Scopul competiției - la care sunt invitați să se înscrie persoane individuale (inclusiv arhitecți) sau echipe din țară și din străinătate - este întocmirea temei de proiectare pentru amenajarea unui campus pentru învățământ preuniversitar și universitar destinat activităților educativ-culturale în domeniul artelor frumoase: pictură, sculptură, gravură, grafică, design interior, conservare - restaurare, artă murală, ceramică-sticlă-metal, istoria și teoria artei, arhitectură, muzică, dans, teatru, coregrafie, scenografie, imagine dinamică și fotografie, modă, design textil și arte textile, poezie ș.a. Toate acestea vor permite extinderea ofertei educaționale și vor încuraja dezvoltarea excelenței în domeniul artelor frumoase. Se are în vedere, totodată, organizarea de evenimente de înaltă clasă, precum expoziții naționale și internaționale, tabere de creație, concursuri, spectacole, concerte.

Amplasamentul vizat este zona Bucla Mureșului (zonă cu potențial peisagistic puțin valorificat), pe terenul actualului Hipodrom, unde se dorește și extinderea Parcului Sportiv și a Parcului Municipal, prin amenajarea malului stâng al Mureșului și a malurilor brațului dezafectat, ca zonă de agrement și eventual spațiu de creație, cu plajă și canal pentru ambarcațiuni mici.

“Municipiul Târgu-Mureș are o veche tradiție în ce privește educația cultural-artistică, rădăcinile acesteia ajungând până în 1908, când primarul Bernády Gyõrgy a înființat Școala Orășenească de Muzică, viitorul Conservator de Muzică (1922). Mai târziu, apare precursorul legal al Universității de Artă Teatrală din Târgu-Mureș - Conservatorul Maghiar de Muzică și Artă Dramatică din Cluj, înființat prin decret al Regelui Mihai. Prin urmare, astăzi avem un Liceu Vocațional de Artă și o Universitate cu predare în limbile română și maghiară, care oferă cursuri pentru aproximativ 1.700 de elevi și studenți anual", se arată în expunerea de motive privind organizarea concursului.

Pe de altă parte - este de părere Dorin Florea, în calitate de inițiator al proiectului - față de prestigiul, calitatea și amploarea ofertei de studii a instituțiilor educaționale din domeniul artei, la nivel universitar, spațiile existente destinate acestui tip de activități nu corespund nevoilor actuale și potențialului de dezvoltare pe care acest domeniu îl are în municipiu.

Menționăm că, în 2008, Primăria Târgu-Mureș, în colaborare cu revista “Vatra", a editat lucrarea “Târgu-Mureș, oraș al artelor", lucrare complexă și completă, despre ceea ce Târgu-Mureșul are mai frumos și mai statornic în domeniul artelor și culturii, expresie, totodată, a modului armonios în care se îmbină respectul față de trecut, implicarea în prezent și proiecția în viitor. “Orașul nostru - afirma în prefața cărții primarul Dorin Florea - posedă o carte de vizită incontestabilă, plasată dincolo de politicianismul păgubos, neatinsă de vanități și orgolii, ridicându-se deasupra acestora; este un act de identitate care ne recomandă și asigură continuitatea și trăinicia lucrurilor importante din acest colț de țară: patrimoniul de cultură al orașului, valorile lui artistice, aparținând, în egală măsură, tuturor târgumureșenilor, și pe care ei trebuie să și le asume, recunoscându-le perenitatea, iar oamenii de cultură ai urbei să le identifice, relevând frumusețea și specificul lor, să le descopere acele valențe care - citând un clasic - le smulg din spațiul și timpul în care au fost zămislite, proiectându-le în universalitate".

Proiectul privind concursul de idei “Academia de Arte Frumoase Târgu-Mureș" va fi dezbătut (și nu vedem de ce nu și adoptat) în ședința de mâine a Consiliului Local Municipal.

...Nici ideile frumoase - suntem convinși - nu vor lipsi. Pentru că frumosul - spunea un poet - “este o veșnică bucurie"...

 

Lasă un comentariu