COMUNICAT DE PRESĂ REABILITARE DJ 106 AGNITA-SIGHIȘOARA

Distribuie pe:

25 SEPTEMBRIE 2018

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sibiu în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială JudeţulMureș, Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Agnita, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Iacobeni,Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Brădeni și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sighișoaraimplementează proiectul cu titlul „REABILITARE DJ 106 AGNITA-SIGHIȘOARA”, finaţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Proiectul va fi implementat în Regiunea 7 Centru, jud. Sibiu și Jud. Mureș și va fi finalizat până la data de 31.10.2021.

Obiectivul general al  Programului  Operaţional  Regional  2014 -  2020 constă în  creșterea competitivităţii economice și îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potenţialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivul general  al proiectului vizează  stimularea mobilităţii  persoanelor și  mărfurilor în  Regiunea de Dezvoltare Centru prin conectarea infrastructurii rutiere de interes judeţean din judeţele Sibiu și Mureș la reţeaua TEN-T.

Valoare totală a proiectului este de 118.625.483,97 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 115.612.067,94 lei (98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului). Valoarea care îi revine judeţului Sibiu este de 64.881.492,53 lei, valoarea care îi revine judeţului Mureș este de 50.730.575,41 lei. Indicatori de realizare: 36,879 km lungime de drum judeţean modernizat.

BENEFICIARI DIRECŢI ȘI INDIRECŢI AI PROIECTULUI

- Consiliul Judeţean Sibiu prin reducerea costurilor de întreţinere a DJ 106,

-  Consiliul Judeţean Mureș prin reducerea costurilor de întreţinere a DJ106,

- Consiliile Locale din zona traversată de DJ106: municipiul Sibiu, comuna Șelimbăr, comuna Roșia, Comuna Nocrich, comuna Alţâna, comuna Bârghiș, orașul Agnita, comuna Brădeni, comuna Iacobeni, comuna Apold, municipiul Sighișoara,

-  Populaţia localităţilor deservite de DJ106: total 76.893 de persoane,

- Participanţii la trafic care tranzitează zona – aproximativ 17.534 de autovehicule / 24 ore în anul conform traficului stabilit în anul 2015,

- Unităţile școlare din localităţile traversate de DJ106 pe teritoriul judeţului Sibiu : 38 de unităţi școlare conform listei unităţilor de învăţământ pentru anul școlar 2016-2017,

- Unităţile școlare din localităţile traversate de DJ106 pe teritoriul judeţului Mureș: 28 de unităţi școlare unităţi școlare conform listei unităţilor de învăţământ pentru anul școlar 2016-2017,

-  Agenţii economici din judeţele Sibiu și Mureș.

Relaţii suplimentare vă pot fi oferite de către doamna Bianca Vintilă, Serviciul Managementul Proiectului Sibiu, str. General Magheru, nr.14, corp B, etaj 2, cam.202, tel fix. 0269.217733, int. 131.

 

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

JUDEȚUL SIBIU

Adresă: Strada General Magheru 14, Sibiu 550185 Telefon: 0269 217 733, email: judet@cjsibiu.ro, www.cjsibiu.ro

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

JUDEȚUL MUREȘ

Adresă: Piața Victoriei 1, Târgu Mureș 540026

Telefon: 0265 263 211, email: cjmures@cjmures.ro, www.cjmures.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro

www.facebook.com/inforegio.ro

 

 

https://www.cuvantul-liber.ro//uploads/pdf/25_09_2018_web.pdf

 

 

Lasă un comentariu