România – 100 În America pentru Unirea Transilvaniei cu România (LXV) “CHEMARE CĂTRE TOȚI ROMÂNII”

Distribuie pe:

Români ai Americei! Ochii înlăcrimați și deznădăjduiți ai fraților noștri se îndreaptă astăzi spre noi cei din această țară a Libertății și ne roagă să ne gândim la jertfele ce au adus și să fim vrednici de dânșii. De acum încolo, în noi le este toată nădejdea, căci noi suntem astăzi singurii care putem spune pe față păsurile neamului nostru și care ne mai putem lupta pentru vindecarea lor. Și noi trebuie să grăim și să lucrăm. Această frumoasă țară a Statelor Unite, precum și celelalte țări Aliate sunt gata să ne asculte durerile și să primească în șirul lor și puterile noastre. În locul armatei de diplomați și ostași ai Regatului Român, trebuie să ridicăm noi, acum, altă armată spre a continua lupta începută. Și o vom face.

Vom arăta lumii dreptatea noastră, suferințele și rănile noastre, și-i vom dovedi că ne știm jertfi și suntem vrednici de libertate. Vom da mână frățească cu ceho-slovacii, cu polonii, cu iugoslavii, cu toți cei robiți de nemți și de unguri, ne vom ridica împreună glasurile și puterile noastre și vom fi ascultați, iar dreptele noastre cereri vor fi îndeplinite, pentru că ne știm lupta pentru ele. Austria și Ungaria, țările tiraniei, așa cum sunt ele astăzi, nu mai au dreptul la viață: trebuie să se prăbușească, iar din ruinele lor trebuie să răsară țările libere ale unor neamuri libere și democratice.

Noi, Românii, n-am vrut niciodată și nu vrem nici astăzi să apăsăm pe nimenea. Am lăsat pe toată lumea să trăiască, dar vrem să fim lăsați și noi să trăim. Vrem să ne bucurăm și noi în tihnă de roadele câmpurilor, de aerul văzduhului și de lumina soarelui.

Noi, românii, vrem ca neamul nostru așezat de Dumnezeu între Nistru, Tisa și Dunăre, în mijloc cu cetatea de munți a Carpaților Ardeleni, să formeze un singur trup, o singură țară sub o singură ocârmuire, care să fie strajă a culturii latine, la gurile Dunării și la Porțile Răsăritului. Vom putea asigura atunci și fraților noștri din Balcani și din Pind, din Macedonia și Tesalia o viață de dezvoltare netulburată în mijlocul popoarelor cu care trăiesc împreună.

Noi, Românii, vrem ca toate neamurile în jurul nostru să fie pe deplin libere, orânduite în state naționale democratice, întinzându-se până la granițele limbilor lor; vrem să cinstim aceste neamuri, să fim cinstiți de ele și să trăim în bună vecinătate și în bună frăție.

Acesta e programul nostru. Și vom sta cu toate puterile noastre alături de Statele Unite și de celelalte țări Aliate, care se luptă spre a-l duce la îndeplinire. Pacea pe care au stors-o nemții și ungurii, astăzi, de la România, nu are și nu poate avea nicio tărie. Adevărata pace va fi aceea pe care o vor dicta Aliații la sfârșitul războiului și care va face odată dreptate lumii și mai ales neamurilor care au suferit, cum am suferit noi.

Români ai Americei! Frați ai celor ce au biruit la Jiu, la Coți, la Oituz și la Mărășești; Frați ai celor spânzurați în Cluj și Aiud și în Alba-Iulia; Frați și părinți ai văduvelor și orfanilor care umplu astăzi cu vaierul lor deznădăjduit pământul Ardealului.

Să ne gândim cu suflet curat la nenorocirea ce ne sufocă neamul și să ne întrebăm: mai este oare vreme de nepăsare și de neînțelegeri?

Să ne strângem mâinile frățește, să ne unim sufletele întru același gând și aceeași simțire!

Să primenim viața ce am dus-o până acum! Să ne unim într-o “Ligă Națională Română”, din care să facă parte fiecare român și ca o oștire să pornim înainte la munca cea mare și aducătore de mântuire! În lături cu zavistiile și cu gâlcevile!

Societăți, parohii, organizații să se înfrățească și cu toții să urmăm într-un singur gând chemarea vremii! Vai de cel ce nu vrea să înțeleagă!

Cine nu e cu noi, e împotriva noastră, e dușmanul neamului și al libertății și e dușmanul acestei țări care își varsă sângele pentru dezrobirea lumii. Pentru boala acestor nelegiuiți, avem leacurile gata.

Să ne strângem, deci, rândurile și să ne înălțăm inimile.

Congresul de organizare a “Ligii Naționale Române” ce se va ține în Youngstown la începutul lui iulie, va fi unul din soboarele istorice ale românismului.

Vom dovedi că nu mai suntem partide și grupări, că înțelegem însemnătatea zilelor și a datoriei noastre și că în fața împrejurărilor mari prin care trecem și care vor hotărî soarta neamului românesc, suntem un singur trup și un singur suflet, gata la orice muncă și la orice jertfe pentru izbăvirea acestui neam al cărui sânge îl purtăm și al cărui grai îl grăim.

Vom fi un trup și un suflet aici, ca să putem face un trup și un suflet din întreg neamul românesc.

Să nu privească nimeni înapoi! Preoți, dascăli, ziariști, muncitori, înainte cu toții! Biruința va fi a noastră!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Cleveland, O, 14 mai 1918 v.

Comitetul pentru pregătirea “Ligii Naționale Române”; Prof. Vasile Stoica, Ioan Păcurar, Ioan Vintilă, dr. D. Moldovan, rev. dr. Constantin Lucaciu, rev. Teofil Roșca, Const. Herjeu, rev. Aurel Hațieganu, Ioan G. Hoza, Iulius E. V. Ioanovici, rev. Oct. Mureșan, rev. Elie Pop, Vasile Rău, Ioan N. Șufană, I. Receanu, George Ungureanu, Efrem Urcan, Ilarie Fătu.

(Va urma)

Lasă un comentariu