LA CASA IANCULUI

Alexandru Vaida Voevod, un nume de referință în istoria României. Tocmai de aceea, președintele Societății Cultural-Patriotice “Avram Iancu” filiala Mureș, domnul ec. IOAN BERȚA a ținut să sublinieze acest fapt prin programarea la 3.10.2018 a unei conferințe care să întărească această idee, extrem de importantă pentru creionarea adevăratului portret al marelui patriot român, atât de hulit, de atacat în ultima perioadă a vieții sale, fără să se mai țină seama de toate marile lui realizări pentru neam și țară.

Sarcina i-a revenit dlui dr. ist. FELICIAN SUCIU, migălosul și harnicul cercetător al istoriei noastre, care cu competența domniei sale în domeniu, ne-a punctat mai multe episoade din frământata și tumultoasa viață politică a patriotului, omului politic român, Al. Vaida Voevod.

Prin forța documentelor istorice prezentate, domnia sa ne-a argumentat și ne-a lămurit asupra marelui și uneori neînțelesului său joc politic, pe care Al. Vaida Voevod l-a făcut înainte și după Marea Unire, pentru a menține deschise niște porți, niște căi de comunicații, niște punți de sprijin în favoarea cererilor noastre de independență, în toate tabere politice din acea vreme. Acest lucru s-a dovedit extrem de importat atunci când a fost nevoie ca un stat sau altul să fie de partea noastră, sau măcar să nu fie în contra noastră.

Marele patriot român a exploatat cu abilitate toate sentimentele, afinitățile, oportunitățile, ce ne-au fost favorabile în momentele cheie ale acelor vremi, ca politician, ca prim-ministru al primului guvern al României Mari, ca mason chiar, toate în favoarea nației și a țării sale.

După 1945, scoaterea lui din viața politică a țării s-a făcut printr-o furibundă campanie de presă, acuzațiile mincinoase stând la baza arestării sale și la terfelirea numelui său în istoria regimului trecut. Abia acum, după o lungă uitare, numele, activitatea lui politică, marile lui realizări, au început a fi scoase la iveală, personalitatea sa fiind repusă pe soclul istoriei noastre, acolo în locul pe care îl merită din plin. Frumoasă conferință reparatorie susținută de prof. dr. ist. Felician Suciu, pentru un asemenea om politic, stâlp al istoriei noastre!

Frumoase și de interes completări la temă au făcut dl. parlamentar ADRIAN MOISOIU și dna cercetător științific MARIANA PLOEȘTEANU.

Partea finală a serii a aparținut îndrăgitei și talentatei noastre poete ANA DRĂGHICI, membră a Ligii Scriitorilor filiala Mureș, care ne-a încântat sufletele cu frumoasele sale creații poetice. O surpriză a fost faptul că domnia sa ne-a citit o poezie de înaltă vibrație sufletească scrisă de o nepoată a unui erou al Primului Război Mondial și ne-a prezentat un frumos șal croșetat de domnia sa, reprezentând un drapel tricolor, cu stemă, semnul victoriei, și o cruce, obiect în care poeta se înfășoară la evenimentele la care recită poezie patriotică! Șalul va fi dus în S.U.A și dăruit unei comunități Cultural-Patriotice românești, a cărei președinte este chiar fiica sa. Frumos și de mare simțire acest dar românesc pentru românii care trăiesc încă, după atâția ani de însingurare, cu România în suflet.

A urmat apoi profundul poet GHEORGHE MUNTEANU, și el membru al Ligii Scriitorilor filiala Mureș, de-acum un om de bază al societății noastre, care ne-a citit câteva poezii din creația proprie, ce ne-au emoționat profund și pe care asistența le-a răsplătit cu îndelungi, binemeritate și sincere aplauze, una din ele, “ARDEALUL”, putând fi pusă în manualul de Limba Română sau cel de Istorie a României. Au mai citit poezii proprii Mircea Dorin Istrate și Silviu Rațiu.

A fost o seară de înaltă vibrație sufletească, în urma căreia asistența a cerut să se organizeze o viitoare activitate în care să fie prezentată numai poezia patriotică.

Lasă un comentariu