“Școală pentru toți” Salvați copiii de abandon și neintegrare

Distribuie pe:

Încă de la primele ore ale dimineții, pe fețele celor mai mici copii ai Școlii Gimnaziale Tăureni din județul Mureș, preșcolarii, dar și părinții acestora, se putea citi, de la distanță, emoție și curiozitate. A fost prima acțiune din cadrul proiectului “Școală pentru toți” Salvați copiii de abandon și neintegrare, inițiat de Primăria Tăureni, Asociația Promotorilor de Afaceri Sustenabile - președinte Ioana Crișan, în parteneriat cu Școala Gimnazială Tăureni, Asociația Culturală Amphion Tg.-Mureș - președinte Brândușa Gorea, Asociația K'arte - președinte Eliodor Moldovan, având ca grup țintă și elevii Școlilor Gimnaziale din localitățile Șăulia de Câmpie și Sânger.

Dezvoltarea unor servicii educative integrate

Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la educație în comunitățile Tăureni, Sânger și Șăulia, prin dezvoltarea unor servicii educative integrate și prin creșterea implicării membrilor comunităților în menținerea în sistemul de educație a celor aflați în risc de a părăsi școala reprezintă obiectivul general.

Răspunsuri diversificate

Abandonul școlar este o realitate socială complexă, cu o multitudine de cauze și având nevoie, în consecință, de răspunsuri diversificate. Din acest motiv, școlile partenere din proiect au ales să abordeze problema prin intermediul activităților interdisciplinare și transversale integrate în programa școlară, prin activități extrașcolare, având ca temă reprezentările scenice, muzica și teatrul. Convingerea că trebuie promovate și aplicate, în cel mai scurt timp posibil, acțiuni de prevenire a abandonului școlar, voința de a susține eforturile de diversificare ale metodelor de predare-învățare, preocuparea pentru orientarea școlară și profesională a elevilor, toate acestea reprezintă principalele motivații pentru elevi de a evita abandonul școlar, dându-le în același timp posibilitatea de a se implica într-un proiect artistic și de a lucra în echipă. Activitățile din proiect le permit elevilor să-și întărească încrederea în ei înșiși, dându-le oportunitatea de a se exprima în altă manieră, de a-și depăși limitele, de a găsi motivația pentru studiu și au ca scop diminuarea ratei absenteismului și abandonului școlar.

Creșterea motivației elevilor pentru studiu

Școala are un rol important pentru viitorul tinerilor și, implicit, pentru viitorul societății. Ea are, în același timp, un rol formator, de educare, un rol integrator și de socializare. Ca orice instituție și școala prezintă o serie de dificultăți, abandonul școlar fiind una dintre acestea. Abandonul școlar are consecințe negative atât asupra tânărului care abandonează, cât și asupra societății. Activitățile din proiect își propun să crească motivația elevilor pentru studiu și să scadă rata absenteismului și abandonului școlar. Partenerii din proiect își propun să dezvolte la elevi sentimentul apartenenței la un grup, să creeze un spațiu în care se stimulează creativitatea și inițiativa elevilor. Prin activitățile propuse se urmărește de asemenea creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, dezvoltarea cetățeniei active și a dezvoltării personale. Elevii prezintă predispoziții personale în funcție de mediul social. Experiențele de viață școlară și extrașcolară diferă de la o persoană la alta. Prin participarea la acest proiect se promovează egalitatea de șanse, dezvoltarea procesului didactic într-un cadru multicultural, susținerea categoriilor dezavantajate, lupta împotriva abandonului și eșecului școlar.

Servicii destinate copilului și familiei

Intervențiile sprijinite prin acest proiect pun în centrul lor COPILUL și NEVOILE sale și stabilesc direcții de acțiune a căror menire trebuie să fie înlăturarea obstacolelor care îl împiedică să meargă la școală prin servicii destinate copilului și familiei: sprijin financiar și material, educație pentru sănătate, igienă, nutriție, stima de sine pentru elevi și părinți, educație parentală, mentorat, informare, consiliere, precum și transformarea mediului școlar într-unul prietenos și de calitate, capabil să atragă și să mențină copilul în procesul educațional prin servicii de tipul grădiniță/școală prietenoasă, școală după școală etc.

Susținerea financiară a unor mecanisme eficiente și inovatoare de dezvoltare și implementare a unor măsuri integrate în domeniul educației

Prin urmare, în acord cu politicile sectoriale din domeniul educației preuniversitare și cu Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, acest proiect își propune susținerea financiară a unor mecanisme eficiente și inovatoare de dezvoltare și implementare a unor măsuri integrate în domeniul educației, cu scopul final de a crește participarea școlară a copiilor (începând cu învățământul ante preșcolar și până la finalizarea învățământului obligatoriu) și de a preveni/reduce părăsirea timpurie a școlii, pentru tot grupul țintă vizat din comunitățile din Tăureni, Sânger și Șăulia. Obiectivele propuse vor fi însoțite de măsuri de sprijin financiar alocate copiilor proveniți din medii dezavantajate în vederea menținerii acestora în sistemul de educație și pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii.

Model de bună practică

În urma derulării proiectului se va dezvolta un model de bună practică testat și însoțit de o metodologie clară de implementare privind educația preșcolară și educația remediată în rândul persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, care va fi îmbunătățit și replicat.

Interes din partea participanților

A fost o acțiune foarte reușită, având de această dată, ca grup de adresabilitate, părinții și copiii de la Grădinițele din Tăureni și Sânger/ Cipăieni, ne spunea prof. Vasile Dobrău, directorul Școlii Gimnaziale Tăureni. Lectorii prezenți, Liliana Baciu, Mugur Gorea/Asociația Culturală Amphion, prof. Ilioasa Daniela Ana/CJRAE Mureș, Eliodor Moldovan și psiholog Loredana Moldovan - Asociația K'arte, precum și profesorul Rudy Moca, au reușit să transmită părinților prezenți rolul și importanța acestui proiect. Activitățile desfășurate cu preșcolarii au fost selectate astfel încât participarea acestora a părut mult mai vie, mai plină de bună dispoziție și interes.

“Cu siguranță acest proiect își va atinge scopul final și să sperăm că prin totalitatea activităților desfășurate obiectivele propuse să fie și ele realizate cu succes”, preciza prof. Vasile Dobrău.

 

Lasă un comentariu