“Rechizite pentru preșcolari și elevi - șanse egale la educație” A început distribuirea rechizitelor și ghiozdanelor

Distribuie pe:

Proiectul “Rechizite pentru preșcolari și elevi - șanse egale la educație” își propune prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, facilitând accesul egal și participarea la învățământul obligatoriu a preșcolarilor și elevilor proveniți din familiile cele mai defavorizate, prin acordarea de materiale școlare.

Implementat în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate POAD/220/1/3/ - Precaritate materială de bază, bugetul total al proiectului fiind de 17.314.571,40 lei, proiectul are ca beneficiar Ministerul Educației Naționale.

În anul școlar 2018-2019, peste 360.000 de preșcolari și elevi din clasele II-VIII beneficiază de pachete de rechizite și ghiozdane. Dintre aceștia, 308.611 elevi vor primi ghiozdane. Beneficiarii sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursuri de zi, fiind în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Elevii din grupul-țintă au devenit eligibili în proiect după ce au solicitat, la începutul anului școlar, sprijinul acordat în cadrul programului național desfășurat anual în baza Legii 126/2004 și a ordinului de ministru nr. 4385/2012.

Rechizite școlare vor primi și 51.539 de preșcolari, aceștia fiind beneficiarii tichetelor sociale acordate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Distribuirea rechizitelor și ghiozdanelor către unitățile de învățământ se va face prin intermediul inspectoratelor școlare județene, care vor repartiza mai departe materialele școlare către elevii și preșcolarii din grupul-țintă, informează Ministerul Educației Naționale.

Lasă un comentariu