DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI MUREȘ - DESPRE PAȘII CONCREȚI ȘI ACTELE NECESARE ADOPȚIEI

La cea mai recentă conferință de presă de la Protecția copilului, aceleași gazde primitoare, într-un cadru prietenos și ospitalier, doamna Elida Deak și domnul Doru Constantin au vorbit despre pașii concreți pentru finalizarea unei adopții, acum existând se pare o nevoie mai mare de a căuta părinți adoptivi pentru copii, mult mai numeroși decât în trecut. Primul contact este cel cu instituția, pentru obținerea sprijinului din partea celor avizați, fie că e vorba despre o familie sau o persoană care dorește adopția, pentru pregătirea în ceea ce privește asumarea rolului de părinte. Din bilanțul recent, cererea a 37 de familii a fost finalizată cu adoptarea a 29 de copii. Vârsta părinților poate fi variabilă, au fost și persoane tinere, dar și mature, de 33, dar și de 55 de ani. În prezent există foarte mulți copii adoptabili, de peste 1.000 la nivel național, iar o informare nu costă nimic.

Formalitățile sunt mult mai simplificate, procesul de adopție durând acum de la 3 luni la maxim 3 ani. Din păcate, sunt prea puține adopții în raport cu necesarul. De aceea acum este mai simplu procesul de adopție decât în trecut, când se reușea poate în ani buni această procedură. Acum sunt mult mai mulți copii decât cereri de adopție. După solicitarea de anul trecut, la conferința de presă de acum am primit pașii concreți cu actele necesare la dosarul de adopție. Actele concrete: copia după buletinul de identitate, permisul de ședere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidență permanentă, declarație autentică, notarială, pe proprie răspundere, cu privire la locuirea efectivă și continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absențe temporare care cumulat depășesc trei luni, copie legalizată după certificatul de naștere, după certificatul de căsătorie sau divorț, dacă este cazul, după titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință al locuinței, certificatul de cazier judiciar, adeverințe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului, adeverință medicală eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate și eventualele boli cronice, declarație autentică, notarială pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu e decăzut din drepturile părintești și că nu au copii în sistemul de protecție socială, certificat de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiește solicitantul, certificatul privind celelalte persoane cu care locuiește solicitantul, tot ca în cazul lui. Declarația scrisă privind motivația de a adopta și așteptările persoanei, familiei în legătură cu vârsta, sexul și situația psihosociomedicală a copilului pe care doresc să-l adopte, poză recentă de familie. Până la adopție, chiar și după, timp de 3 ani, părintele ca și copilul beneficiază de sprijinul asistentului social și psihologului de la Protecția copilului, ca și de un ajutor financiar. Despre alte formalități, acte și procedee necesare adopției, doritorii sunt așteptați să se intereseze la Protecția Copilului Mureș.

 

Lasă un comentariu