Acum Pocloșul este curat. E rândul târgumureșenilor să-i păstreze astfel curățenia!

Distribuie pe:

Pârâul Pocloș este una dintre imaginile sugestive și reprezentative ale municipiului Târgu-Mureș. Cursul de apă, având o lungime totală de 13 km, se află în proprietatea statului român și în administrarea Administrației Bazinale de Apă Mureș. El este amenajat (regularizat) pe o lungime de 5,1 km. Asupra unui curs de apă acționează o serie de factori, care au o influență decisivă asupra aspectului, dar mai ales asupra calității apei. Presiunile rezultate din activitățile industriale, agricole, aglomerări umane, precum și alterările hidro-morfologice influențează decisiv și astfel pârâul Pocloș are forma și imaginea actuală.

Conform Programului Tehnic pentru anul 2018, pe pârâul Pocloș, Administrația Bazinală de Apă Mureș, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, a executat lucrări specifice de întreținere curentă, manuale și mecanizate (cosiri și tăieri vegetație, îndepărtarea aluviunilor etc.), în valoare de peste 100.000 lei. Menționăm că Primăria municipiului Târgu-Mureș nu a sprijinit efectuarea lucrărilor nici prin punerea la dispoziție a unui amplasament pentru descărcarea materialului rezultat și nici prin scutirea de la plata autorizațiilor de liberă trecere pentru mijloacele mecanizate.

Cu ocazia diferitelor evenimente: Ziua Mondială a Apei, Ziua Internațională a Dunării, Ziua de Curățenie Națională etc., am organizat și am participat la acțiuni de voluntariat, împreună cu Penitenciarul Târgu-Mureș și unități școlare, pentru igienizarea și salubrizarea cursului de apă. Amintim că administrațiilor publice locale le revin sarcini și au atribuții în acest sens, care sunt cuprinse în Ordonanța Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea 515/2002.

Trebuie să menționăm că nu avem probleme de colmatare a secțiunilor de scurgere, ci probleme de abandonare în albie a gunoaielor de către riverani sau trecătorii ocazionali. În repetate rânduri am făcut apeluri către cetățeni pentru a respecta cursurile de apă și a păstra mediul curat în apropiere de acestea. Din păcate, unora nu le plac bunele maniere și depozitează sau aruncă deșeurile (resturi vegetale si menajere, obiecte de uz casnic) în pârâul Pocloș. Suntem convinși de faptul că, cu cât sunt mai bogate și mai temeinic însușite cunoștințele ecologice, cu atât ele devin mai capabile de a se transforma în convingeri ecologice. Acestea au o structură complexă în care se îmbină elemente ale educației intelectuale, morale, civice, estetice.

În speranța că municipalitatea va sprijini, prin Poliția locală, depistarea și sancționarea celor neglijenți sau mai puțin civilizați, îi mulțumim pentru colaborare.

Mulțumim pentru înțelegerea și implicarea ziarului dumneavoastră.

 

Lasă un comentariu