Arderea miriștilor - numai cu permis de lucru cu focul!

Creșterea numărului de incendii de vegetație (21 doar în octombrie a.c.) și riscurile ce apar în urma arderilor necontrolate ale resturilor vegetale l-au determinat pe dl Mircea Dușa, prefectul județului Mureș, să convoace, la finele săptămânii trecute, o întâlnire de urgență cu toți factorii implicați în prevenirea și combaterea acestui fenomen.

În acest sens, s-a stabilit intensificarea acțiunilor de prevenire și control în teren și s-a transmis primăriilor din județ să informeze populația cu privire la riscurile care apar în urma arderilor necontrolate ale resturilor vegetale, informează Biroul de presă al Instituției Prefectului - Județul Mureș.

Sediul materiei îl reprezintă Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007, care prevede că arderea miriștii, a vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, cu respectarea unor prevederi generale, și anume: condiții meteorologice fără vânt; colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități încât arderea să poată fi controlată; executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri material combustibile; curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m; desfășurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; supravegherea permanentă a arderii; stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens.

Pentru distrugerea prin ardere a deșeurilor, resturilor menajere și vegetației uscate este obligatorie obținerea acceptului Agenției de Protecția Mediului și informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miriștilor, stufului sau vegetației ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

Pe timpul arderii resturilor vegetale, cetățenilor le revin următoarele obligații: să mențină focul în perimetrul aprobat și asigurat; să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale; să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenție; să anunțe imediat SVSU al localității, primăria și pompierii militari, în situația în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.

În zona de siguranță a căii ferate, vegetația uscată și resturile vegetale se curăță obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor, iar zona de siguranță a drumurilor naționale și județene - de către administratorii acestora și, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

La rândul lor, primarii sunt obligați să aducă la cunoștința cetățenilor prevederile generale și specifice care trebuie să fie respectate când execută arderi de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale și, totodată, să urmărească aplicarea acestora.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți se sancționează contravențional cu amenzi cuprinse între 1.000-2.500 de lei, se mai arată în documentul citat.

Menționăm că, potrivit specialiștilor, deși arderea miriștilor și a vegetației uscate este cea mai întâlnită practică în activitățile de igienizare a terenurilor, aceasta are multe efecte negative asupra solului, deoarece, odată cu arderea resturilor vegetale, distruge și microfauna folositoare de la suprafața solului. 

Lasă un comentariu