“Profesori dedicați - copii educați”

Proiectul “Profesori dedicați - copii educați”, POCU/73/6/6/ 106915, implementat de Casa Corpului Didactic Mureș, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Se derulează pe o perioadă de 30 de luni, având o valoare totală de 1.640.599,83 de lei, aflăm de la Cristiana Chira, manager proiect și director al Casei Corpului Didactic Mureș. Domnia sa adăuga că, printre rezultatele obținute până în prezent pot fi amintite: Metodologie de selecție și evaluare inițială a grupului țintă; un Chestionar pentru evaluarea inițială; 96 de cadre didactice în Grupul Țintă; un model standard al planului individual de dezvoltare/formare; 96 planuri individuale de dezvoltare/formare; două programe de formare în curs de acreditare; o metodologie de formare; un grafic de derulare a activităților de formare; un anunț selecție formatori (criterii de selecție); 20 formatori acreditați; o metodologie de acordare a instrumentelor de sprijin; o metodologie de acordare a burselor de performanță; Grilă de evaluare; Metodologia competiției de premiere în cadrul proiectului ,,Profesori dedicați - copii educați” versiunea 3; Regulamentul competiției de premiere în cadrul proiectului ,,Profesori dedicați - copii educați” versiunea 1; o metodologie de formare pentru echipele manageriale; două grupe de formabili; două suporturi de curs pentru activitățile de instruire.

 

Lasă un comentariu