Protejarea biodiversității - Plan de management pentru arii protejate

Distribuie pe:

Asociația “Grupul Milvus” în parteneriat cu PROPARK - Fundația pentru Arii Protejate lansează un amplu proiect de realizare a unui plan de management pentru mai multe arii protejate Natura 2000, de-a lungul râului Mureș, din județul Mureș: ROSCI0210 Râpa Lechința, ROSCI0367 Râul Mureș între Morești și Ogra, ROSCI0369 Râul Mureș între Iernuțeni și Periș, ROSCI0368 Râul Mureș între Deda și Reghin. Se dorește astfel asigurarea unui management eficient al ariilor naturale pentru protejarea biodiversității din zonele vizate prin realizarea unui plan de management, cartarea mediului fizic, cartarea și evaluarea stării de conservare a siturilor, elaborarea de studii, creșterea gradului de conștientizare, dar și informarea strategică a vizitatorilor și locuitorilor din localitățile de pe raza ariilor protejate Natura 2000.

Biodiversitatea a avut de suferit prin activitățile antropice

Proiectul vine în întâmpinarea unei probleme importante identificate de Asociația “Grupul Milvus” de-a lungul timpului - inexistența unui inventar cuprinzător și fidel al speciilor și habitatelor de interes comunitar sau național din siturile respective.

Mai mult, biodiversitatea a avut de suferit prin activitățile antropice realizate de-a lungul râului și care s-au dovedit a fi distrugătoare, printre ele se numără: poluarea apelor din cauza lipsei stațiilor de epurare, prin îngrășămintele chimice utilizate în agricultură, stațiile de sortare a balastului, capturarea și uciderea speciilor de pești protejate, lipsa arborilor de pe malul râului și a pâraielor, exploatarea pietrișului, desecarea zonelor umede etc.

Educație durabilă în școli

Toate acțiunile preconizate vor avea în vedere informarea, conștientizarea și educarea locuitorilor din zonele protejate prin campanii specifice, educație durabilă în școli, tabere pentru elevi, întâlniri cu pescari și reprezentați ai autorităților locale.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 luni (până în martie 2021) și este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, axa prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate. Valoarea totală se ridică la 6 358 394,47 de lei și este realizat în parteneriat cu PROPARK - Fundația pentru Arii Protejate, aflăm de la Iulia Vizi, responsabil comunicare, Asociația “Grupul Milvus”.

Lasă un comentariu