Județul Mureș - Evoluția principalilor indicatori economico-sociali

În perioada celor opt luni trecute din anul 2018, industria județului Mureș a cunoscut o evoluție pozitivă comparativ cu perioada similară din 2017, ne informează Direcția Județeană de Statistică Mureș. Indicele producției industriale a înregistrat o creștere de 8,6% față de aceeași perioadă din anul trecut. Cifra de afaceri realizată de agenții economici din județ, atât pe piața internă, cât și pe cea externă, în perioada 1 ianuarie - 31 august 2018, a crescut cu 16,2% față de perioada celor opt luni ale anului 2017.

Valoarea mărfurilor exportate, în perioada menționată, a fost mai mare cu 10,5% (cu un plus de 48.207 mii euro), iar valoarea importurilor a scăzut cu 3,5% (cu un minus de 22.841 mii euro). Deficitul comercial s-a redus cu 115.197 euro. La mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginea exportul a crescut cu 26,3%, la produsele industriei chimice și ale industriei conexe plusul exportat a fost de 21%, la materiile textile și articole din acestea s-a livrat cu 10,6% mai mult, la mobilier și produsele diverse cu 9,9% în plus, la produse din lemn, plută și împletituri din nuiele cu 9,1% mai mult, la mijloace de transport cu 5,6% în plus comparativ cu cele opt luni din anul trecut. În timp ce la importurile de produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe valoarea importurilor a fost de 110.440 mii euro (17,7%), la mașinile, aparatele și echipamentele electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginea de 102.130 mii euro etc.

În perioada celor opt luni din 2018, județul Mureș a fost vizitat de 378.196 turiști, cu 15.241 mai mulți decât în aceeași perioadă din 2017, care au înregistrat 714.357 nopți de cazare în hoteluri și pensiuni. După țara de origine a turiștilor străini, cei mai mulți au venit din Ungaria, Germania, Italia și Republica Moldova.

Referitor la forța de muncă și la câștigul salarial, Direcția Județeană de Statistică Mureș ne informează că la sfârșitul lunii august 2018, la nivel de județ, erau 139.192 salariați, cu 5.446 mai mulți decât la 31 august 2017. Câștigul salarial nominal brut, în luna august era de 4.059 lei, iar cel net a fost de 2.436 lei, cu un plus de 342 lei mai mare decât la sfârșitul lunii august 2017. Indicele câștigului salarial real, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum a crescut cu 10,7 în luna august 2018 comparativ cu aceeași lună a anului 2017. La sfârșitul lunii august 2018, numărul șomerilor înregistrați a fost de 7.411 persoane, cu 2.475 persoane mai puține decât în aceeași lună din anul trecut. Rata șomajului, la nivel de opt luni, era de 4,2% în august 2017 și de numai 3,2% în august 2018.

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost, în trimestrul II 2018, de 132.141 persoane, cu 757 persoane mai puține decât în perioada corespunzătoare din anul trecut, iar pensia medie lunară de 1.017 lei, cu 85 de lei mai mare decât în trimestrul II din 2017.

De asemenea, în perioada 1 ianuarie - 31 august 2018, au fost înmatriculate la Oficiul Județean al Registrului Comerțului un număr de 49 societăți comerciale cu participare străină la capitalul social, care au subscris 17,3 mii lei, echivalentul a 4.425,8 dolari, respectiv 3.708,7 euro.

 

 

Lasă un comentariu