Spectacol folcloric dedicat Centenarului Marii Uniri, la Pietriș, comuna Deda

Primăria și Consiliul Local Deda, în colaborare cu Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (C.A.R.P.) “Elena Cuza” Bârlad au organizat sâmbătă, 27 octombrie 2018, de la ora 15.30, la Căminul Cultural din localitatea Pietriș, comuna Deda, un spectacol folcloric aniversar dedicat Centenarului Marii Uniri 1918-2018, intitulat “DIN SUFLET ROMÂNESC”. Programul cultural-artistic a cuprins evoluția Ansamblului folcloric “Cununa Călimanilor” din localitatea Deda-Mureș, care au prezentat: - suită de dansuri românești, coordonator Gabor Vasile; - interpreți de muzică populară românească: Ilinca Fărcaș, Alexandra Stoian, Ionela Matei. În cadrul programului a evoluat și Ansamblul folcloric “Răzeșii” din localitatea Pogonești-Vaslui, care au prezentat: suită de dansuri românești; cântece patriotice - coordonator învățător Dumitru Andrei; poezii patriotice recitate de Dan Ailincăi, membru al C.A.R.P. “Elena Cuza” Bârlad.

A fost un spectacol cultural artistic de mare ținută, o sărbătoare a românismului, un frumos prinos de recunoștință, de cinstire și prețuire adus celui mai important moment istoric al poporului român: realizarea unității naționale în cadrul Marii Adunări de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Alba Iulia se numără printre puținele localități din țara noastră care au fost predestinate să ocupe un loc de cea mai mare importanță în istoria poporului român din îndepărtata preistorie și până în contemporaneitate. Oraș bimilenar, învăluit în nimbul legendar al unor mari evenimente istorice, Alba Iulia s-a întipărit adânc în mintea și inima poporului român. El apare, peste veacuri, în conștiința fiecărui român, ca un simbol al jertfelor și biruințelor în lupta pentru eliberare socială, independență și unitate națională. Această străveche așezare este o mărturie grăitoare a iscusinței și talentului creator al înaintașilor noștri, care au reușit să mențină aici un puternic centru de civilizație ce s-a dezvoltat de-a lungul vremurilor. Oraș al gloriei străbunilor, oraș al marilor dureri, Alba Iulia avea să devină prin actul de la 1 Decembrie 1918, după jertfe de secole, altarul realizării marelui ideal al poporului român: unitatea politică.

Unirea a constituit expresia voinței libere și conștiente a maselor largi populare. Unirea românilor într-un singur stat în 1918 a fost pregătită cu secole înainte, pentru că ea însemna o străduință firească pentru cei de aceeași origine și limbă, de pe ambele versante ale Carpaților, să trăiască pe vecie împreună.

Lasă un comentariu