PANTEONUL CÂMPIEI TRANSILVANE

Distribuie pe:

Sâmbătă, 27 octombrie, comuna Râciu a fost centrul cultural, spiritual și patriotic, nu numai al județului Mureș, ci poate chiar al întregii Românii.

În fața Primăriei a fost inaugurat ,,Parcul Unirii”, unde, conform Proiectului Cultural ,,Centenarul Marii Uniri, sărbătorit în comuna Râciu” - propus și votat în unanimitate de consilierii locali -, au fost amplasate pe soclu șase busturi ale unor personalități marcante care au contribuit la edificarea României Mari: IULIU MANIU, IULIU HOSU, VASILE GOLDIș, MIRON CRISTEA, GH. POP DE BĂSEȘTI și ȘTEFAN CICIO POP.

Proiectul este cel mai mare, cel mai important și cel mai frumos proiect al județului Mureș, cu adâncă semnificație pentru Actul Unirii de la 1 Decembrie 1918, pentru care primarul Ioan Vasu, viceprimarul Ioan Cherteș, secretarul primăriei Ioan Dunca, alături de consilierii locali: Belean Alin-Ciprian, Bordeianu Mariana-Minerva, Bungărdean Octavian, Chertes Ioan, Conțiu Gheorghe, Cozoș Ioan-Andrei, Cozoș P. Petru, Eșanu Neculai, Florea Dorel, Sălăgean Iuonel, Ulieșan Sebastian, Vasu Raul-Florin, Vincovici Iulius-Aurelian și artiștii plastici care au realizat lucrarea - Pop Gheorghe, Vasile Mureșan și Frunză Mihai Victor merită toate felicitările noastre.

Deputați în Parlamentul României, primari din localitățile limitrofe, conducători de ligi, societății, fundații, asociații din județ, reprezentanți ai conducerii cultelor ortodox și greco-catolic, distinși oameni de cultură, ofițeri de rang superior, locuitori ai comunei veniți în număr mare, elevi, cadre didactice, militari au intonat împreună cu îndrăgitul solist de muzică populară Nicolae Furdui Iancu, Imnul Național, timp în care un drapel imens era înălțat pe catarg.

Cuvântul de bun venit a fost rostit de către secretarul comunei Râciu, dl. Ioan Dunca, domnia sa arătând că prezența la acest eveniment este un gest de recunoștință față de înaintași, dar și de reconstituire a trecutului, prin realizarea complexului sculptural, grație efortului financiar al Primăriei și al Ministerului Culturii Cultelor și Identității Naționale.

Un sobor de 18 preoți au oficiat slujba de sfințire a busturilor, moment de mare trăire sufletească pentru întreaga asistență, după care preoții Ovidiu Botoi și Ioan Fărcaș au rostit pilduitoare cuvinte de înțelepciune pentru sufletele dreptcredincioșilor participanți la această ceremonie.

Au urmat luările de cuvânt, deschi-derea fiind făcută de dr. Nicolae Băciuț, directorul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, care a subliniat faptul că, ,,fiecare din noi are datoria de a lăsa, în trecerea lui prin viață, cât mai multe urme de neșters pentru viitorime”, urme prin care aceasta să își amintească de noi. Este ceea ce se face acum, aici la Rîciu, de o mână de oameni cu mare drag de neam și țară. Cinste lor!

Prof. Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale “Vasile Netea”, a elogiat viața și activitatea acestor șase mari bărbați ai neamului românesc care au făcut posibilă Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și care onorează acum acest frumos colț de Românie, precum și pe oamenii săi.

Deputatul dr. Marius Pașcan a evocat atmosfera acelor zile din decembrie 1918, hotărârea și voința de nezdruncinat a celor care atunci, în momente de răscruce pentru neamul românesc, au făcut Marea Unire. Domnia sa și-a pus, retoric, dar pe bună dreptate, întrebarea dacă astăzi am mai avea cu cine să mai facem un lucru asemănător.

Poeții Mircea Dorin Istrate și Răzvan Ducan au citit, din creațiile proprii, poezii dedicate acestui eveniment.

Primarul comunei Râciu, domnul Ioan Vasu, a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în acest mare și greu proiect (proiect care mai are încă și alte puncte de realizat până la sfârșitul anului), precum și invitaților care au făcut efortul de a fi prezenți la acest eveniment de mare însemnătate pentru comună și locuitorii ei. Aceștia, dar mai ales cei tineri, au de-acum înainte, în fața ochilor, zi de zi, exemplul de urmat al acestor mari bărbați ai neamului românesc, ale căror chipuri trebuie să rămână ,,în inima și sufletul tuturor oamenilor trăitori acum în aceste nestatornice timpuri”. Frumoase și înțelepte cuvinte de la un primar pe care oamenii locului l-au ales mereu în fruntea lor de foarte mulți ani, tocmai pentru curajul și hotărârea lui de a înfăptui tot ceea ce își propune în folosul comunității.

Artiștii sculptori Vasile Mureșan și Gheorghe Pop, realizatorii busturilor, au apreciat, printre altele, faptul “un om vrednic (primarul) a nemurit, la Rîciu, niște oameni de seamă” și că “va veni timpul celestru al culesului, la ceea ce noi am semănat acum aici”, în vreme ce prof. univ. dr. Ioan Sabău Pop a rostit, la rândul său, un mare adevăr: “La baza acestor statui, îngropați în acest bun și răbdător pământ românesc, stau atâția alții neștiuți și necunoscuți eroi”, încât lucrarea de față ar trebui considerată un ,,Panteon al Câmpiei Transilvane”. Domnia sa a citit un emoționant mesaj, pe care l-a propus a fi îngropat într-o ,,capsulă a timpului”, care să fie dezgropată peste altă sută de ani, de cei care vor veni după noi, propunere susținută cu vii aplauze de cei prezenți.

Jrs. Ioan Berța, președintele Societății Cultural - Patriotice ,,Avram Iancu”, filiala Mureș, a înmânat domnului primar Ioan Vasu medalia comemorativă, cu brevet, ,,100 de ani de la Marea Unire”, instituită de filială, cu ocazia Anului Centenar.

În numele Primăriei comunei Râciu, domnul Ioan Dunca a înmânat diplome celor care au contribuit la realizarea acestui proiect și la reușita manifestărilor zilei, care s-au încheiat prin depuneri de coroane, moment urmat de un re-cital de cântece patriotice inter-pretate de Nicolae Furdui Iancu.

A fost o memorabilă și înălțătoare zi, exemplu de urmat, cum poate o comunitate rurală să realizeze lucruri extraordinare, atunci când are în fruntea ei oameni deosebiți.

Lasă un comentariu