NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ Completarea legislației în domeniul fondurilor europene nerambursabile aferente Politicii Agricole Comune

Zilele trecute, în ședință de Guvern, a fost aprobată hotărârea privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune.

În vederea finalizării proiectelor din PNDR 2007-2013 și facilitării implementării și derulării în bune condiții a PNDR 2014-2020 se impune modificarea și completarea următoarelor acte normative: Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale (prin completarea categoriilor de beneficiari care pot solicita/obține scrisori de garanție (SG) de la Fondurile de garantare (publici și asimilați) cu unitățile și instituțiile de învățământ de stat din sistemul național de învățământ preuniversitar; actualizări și corelări financiar-contabile specifice fondurilor de garantare; posibilitatea plății eșalonate a comisionului pentru Scrisoarea de Garantare pentru avansul AFIR, în baza acordului de garantare încheiat cu fondurile de garantare; emiterea biletului la ordin în numele beneficiarului de proiect, avalizat de reprezentantul legal al acestuia), articolul 11 și Anexa nr.1 din Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării (îmbunătățirea modului de calcul privind recuperarea sumelor nejustificate din avans, prin aplicarea metodei similare din OUG nr. 66/2011, respectiv doar perceperea dobânzii BNR de la momentul notificării beneficiarului cu privire la constatarea nejustificării avansului până la recuperare; actualizarea și armonizarea fluxului financiar și a conturilor contabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 640/2016, cu noile reglementari aprobate prin OUG nr. 10/2018).

(Sursa: madr.ro)

Lasă un comentariu