Regiunea de Dezvoltare Centru - Peste 700 de kilometri din infrastructura rutieră de interes local și regional au fost modernizați prin fonduri europene

Din 2004 până în prezent, primăriile și consiliile județene din cele 6 județe ale Regiunii Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) au derulat, prin intermediul unor programe europene, 34 de proiecte prin care s-au construit / modernizat peste 700 de kilometri de infrastructură, informează Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru.

Valoarea totală a celor 34 de proiecte contractate este de peste 2 miliarde lei, din care 1,78 miliarde lei reprezintă finanțarea nerambursabilă alocată unităților administrativ teritoriale pentru finalizarea lucrărilor.

ADR Centru a gestionat aceste cereri de finanțare, pe parcursul unei perioade de aproape 15 ani, monitorizând implementarea proiectelor, al căror obiectiv l-a constituit stimularea mobilității persoanelor și mărfurilor în Regiunea Centru, prin conectarea infrastructurii rutiere de interes local și regional la rețeaua europeană de drumuri.

Fondurile alocate prin cele 34 de proiecte au asigurat finanțarea pentru cheltuielile cu pregătirea terenurilor, respectiv obținerea, amenajarea terenului și a utilităților necesare, studii tehnice, avize, proiectare, consultanță, asfaltări propriu-zise, realizarea de poduri, podețe, elemente de siguranță pentru pietoni și vehicule, construcții și organizări de șantier.

Referindu-se la situația investițiilor pentru reabilitarea rețelei rutiere din cele 6 județe, directorul general ADR Centru, Simion Crețu, a arătat, printre altele, că recesiunea prin care am trecut în anii 2008-2010 a diminuat volumul investițiilor în infrastructura de transport, afectând starea tuturor căilor rutiere, impunându-se, în continuare, investiții susținute pentru modernizarea drumurilor județene. Ponderea drumurilor nemodernizate (pietruite, de pământ) în totalul drumurilor județene din cele șase județe este încă semnificativă, aproape un sfert din aceste drumuri fiind neasfaltate. Mai mult, toate drumurile supuse reabilitării au o durată de viață expirată, deoarece au fost construite sau modernizate cu mulți ani în urmă, utilizând elemente geometrice și soluții tehnice care acum sunt perimate. “ADR Centru și Consiliile Județene au avut, pe parcursul acestor ani, o suită de întâlniri tehnice în care au discutat despre proiectele prioritare pe infrastructura de transport, luând în considerare utilizarea cât mai eficientă a sumelor alocate Regiunii Centru și o distribuire eficientă a sumelor între județe astfel încât să se asigure o dezvoltare echilibrată a regiunii. Viteza medie de deplasare pe sectoarele de drumuri județene prezentată de administratorii arterelor rutiere, în cadrul cererilor de finanțare și a documentelor suport, are o medie de 30 km/oră. Se înregistrează viteze medii mai mari pe sectoarele de drum care se găsesc în zone plate, de șes, dar și scăderi semnificative pentru sectoarele de drum din zonele de deal înalt sau munte. În urma reabilitării structurii rutiere și a introducerii elementelor de siguranță rutieră, inclusiv racordările curbelor cu aliniamentele, supraînălțări și supralărgiri, acolo unde este tehnic posibil, vitezele medii vor crește cu peste 30%, chiar mai mult în unele cazuri. Demn de reținut este faptul că există drumuri județene cu suprafața carosabilului extrem de degradată, drumuri de balast, drumuri cu burdușiri ale asfaltului, unde viteza în prezent este extrem de scăzută, de circa 10-20km/h, iar prin reconstruirea structurii rutiere și încadrarea sa în clasa tehnică IV, vom avea pe unele porțiuni chiar și viteze de 90 km/h”, a mai precizat directorul general ADR Centru.

Lasă un comentariu