Debirocratizarea sistemului de învățământ și încadrarea personalului didactic în regim de plata cu ora

Ministrul interimar al Educației, Rovana Plumb, a semnat un ordin care aduce îmbunătățiri în privința încadrării personalului în regim de plata cu ora.

Astfel, învățătorii/institutorii/profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităților naționale vor putea fi salarizați în regim de plata cu ora pentru cursurile care depășesc numărul de ore prevăzute în planurile de învățământ de la clasele cu predare în limba română.

Totodată, a fost eliminată obligația ca învățătorii/institutorii/pro fesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităților naționale să desfășoare activități didactice la clasă în același timp (în pereche) cu profesorii de specialitate care predau la clasele respective educația fizică, limbile moderne și religia. Astfel, ei pot beneficia de acest timp pentru a-și completa pregătirea metodico-științifică.

De asemenea, a fost stabilită ordinea în care se ocupă posturile didactice de predare/catedrele vacante și rezervate în regim de plata cu ora. Pentru anul școlar 2018-2019, rămân în vigoare prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5485/13.11.2017, unde încadrarea în regim de plata cu ora este reglementată prin articolele 94-96.

Ministrul Rovana Plumb a decis, în același timp, să elimine fișa de activitate lunară, formular ce era cuprins în Anexa 3 a ordinului nr. 4165/24.07.2018, urmând ca activitățile să fie evidențiate în condica de prezență a unității de învățământ. Măsura transpune politica MEN de debirocratizare a sistemului de învățământ, cerință subliniată și de profesorii și învățătorii care au luat parte, alături de doamna Rovana Plumb, la întâlnirea de lucru desfășurată la mijlocul lunii octombrie, la sediul MEN.

(Sursa: edu.ro)

Lasă un comentariu