LA CASA IANCULUI

Miercuri, 31.10 2018, membrii Societății Cultural-Patriotice “Avram Iancu”- Filiala Mureș și-au planificat derularea activității de Dare de Seamă și Alegeri, pentru a vedea ce și câte lucruri bune s-au făcut și ce mai trebuie întreprins pentru viitor.

Ședința a fost condusă de prof. PETRU NEMEȘ, care, în deschidere a făcut un mic istoric al societății, scopurile sale, cum este percepută ea în rândul celorlalte societăți culturale din urbea noastră, după care, președintele, jr. IOAN BERȚA, a citit Raportului de Activitate.

În cuprinsul raportului, domnia sa a arătat că încă de la constituire, Societatea Cultural-Patriotică “Avram Iancu” filiala Mureș și-a propus ca în acest loc cunoscut a fi “Casa Iancului”, el, locul, să devină cât mai repede un teritoriu al concordiei confesionale, politice, etnice și de altă natură. Așa se face că aici au fost comemorate personalități istorice, politice, religioase, savanți, scriitori, din partide, confesiuni religioase și etnii diferite, care au avut un singur țel în viața lor, binele României.

Aici, conferențiari de rang înalt, istorici, profesori, oameni de cultură etc., au ținut lecții tematice, conferințe, simpozioane, informări, toate având ca principal scop “rememorarea marilor evenimente ale istoriei noastre” pentru neuitarea lor și a acelora care le-au făcut, cu date și noutăți ivite în urma celor mai noi cercetări, pentru aducerea lor la cunoștința publicului, a mass-mediei etc.

În același context, raportorul a mai evidențiat faptul că, în fiecare an, membrii și simpatizanții societății noastre, împreună cu cei ai ASTREI mureșene, ai Societății “Cultul Eroilor”, au fost în vizită la locurile cu semnificație în istoria noastră, Vidra, Țebea, Blaj, Alba Iulia, Moisei și multe altele.

Pentru păstrarea, perpetuarea și neuitarea unor datini, obiceiuri și tradiții românești, societatea noastră a ținut vie legătura cu alte societăți culturale, dintre care amintim: “Cununa Câmpiei” Sâmpetru de Câmpie, “Ansamblul folcloric “Doina” din Albești, “La izvorul dorului” din Sângeorgiu de Pădure, Organizațiile tinerilor mureșeni etc., cu care au instituit, de câțiva ani, “Colindul Iancului”, la statuia acestuia din Târgu-Mureș.

La Casa Iancului au loc de asemenea multe lansări de carte, expuneri pe teme științifice de noutate, comemorarea unor mari oameni de cultură, ca și participarea membrilor la “Ziua Culturii Române”, “Ziua Învățătorului”, sărbători religioase de mare importanță, zilele unor localități, simpozioane. Tot aici s-au organizat expoziții de carte, de pictură pe diverse teme etc., sens în care locul în sine este căutat nu numai de turiști și vizitatori interesați de actul istoric în sine sau de cel de cultură, ci și de organizațiile de tineret din zonă, lucru deosebit de important.

Activitățile societății noastre se desfășoară la Casa Iancului, monument istoric, pentru care se plătește lunar chirie Primăriei, plus utilitățile, societatea noastră fiind, atenție, non-profit, fără nicio sursă de venit decât sponsorizările, tot mai puține și mai rare, făcute din partea unor oameni de bine, așa că plățile se fac mai mult din buzunarul președintelui și a membrilor, o umilință și o rușine mai mare neexistând în România de azi, care este încă a românilor!!!

La discuții au luat cuvântul: IOAN ILIEȘ, VOICA FOIȘOREANU, ISTRARE MIRCEA, col. IOAN JUDE, toți evidențiind strădania și aportul președintelui Ioan Berța la bunul mers al activității societății și ținerea ei mereu în primele rânduri în cultura mureșeană. În privința activităților desfășurate, filiala noastră este cea mai activă filială din țară, lucru datorat tot domnului președinte. S-au făcut și câteva propuneri foarte utile.

Darea de Seamă, împreună cu celelalte documente au fost aprobate de adunare, după care, la propunerea domnului Petru Nemeș, s-au ales în unanimitate: președintele, în persoana dl. jr. IOAN BERȚA, și membrii Comitetului Director, Silviu Rațiu vicepreședinte, iar ca membri: Mihai Monoran, Radu Oroian, Diana Stuparu, Mihai Șandru, Traian Sabău, Mircea Istrate, Mihai Tomșa, Maria Ogrean, Petru Nemeș. Comisia de cenzori: Aurel Câmpean, Floarea Perțe, Viorel Gliga.

Urăm succes noii conduceri, mai multă înțelegere și ajutor din partea mai marilor municipiului și județului nostru și vă așteptăm cu drag pe toți la “Casa Iancului”.

 

Lasă un comentariu