ASTRA REGHINEANĂ - CU POPORUL, PENTRU POPOR

Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român - ASTRA, înființată în anul 1861 la Sibiu, a reușit, prin Despărțămintele și Agenturile sale, să desfășoare activități culturale și de educație pe tărâmurile științei, învățământului, artei și literaturii, contribuind prin acestea la ridicarea nivelului de civilizație material și spiritual a poporului român, atât din mediul urban, cât și rural.

S-a înființat cu scopul de a răspândi lumina și a ține pururea viu simțământul național în rândurile poporului, dar mai ales a educa mintea, a îmbărbăta inima și a îndruma națiunea română pe calea unității și a progresului. Astriștii au lucrat și vor lucra după principiul “acolo unde politica și interesele meschine dezbină, unește cultura”. Menționăm dorința celor 176 de cărturari ardeleni, în frunte cu ierarhii bisericilor ortodoxe și greco-catolice.

De aceea iubitorii de cultură și de adevăr din Reghin și împrejurimi au participat în număr mare la activitățile organizate, deoarece, în noul mileniu, a venit timpul acțiunii culturale și al credinței, pentru a ne putea bucura de înălțarea și de roadele lor.

Menționând câteva momente din trecutul istoric al ASTREI, pot afirma că fără ea, fără adunările ei generale, fără Despărțămintele și Cercurile Culturale, fără publicațiile și bibliotecile ei, fără oamenii ei zdraveni și entuziaști, greu ne-am putea închipui întregul proces al neamului românesc din Transilvania.

“Ținându-se departe de orice acțiune politică de partid și de orice ar fi putut fărâmița energiile neamului, ASTRA a dat o mare pildă și a obligat pe mulți, prin prestigiul și prin noblețea și scopurile ei, să-și închine munca și puterile ridicării neamului românesc.” (VASILE NETEA - Sub stindardul ASTREI, două decenii de activitate culturală în Despărțământul Reghinului, 1919-1939).

“Cu un trecut așa de glorios, cu un prezent atât de strălucit, este dovedit prin fapte că ASTRA nu poate avea decât un viitor demn, atât de trecutul, cât și de prezentul ei.” (VASILE NETEA)

După o întrerupere a activității, în perioada regimului comunist, Despărțământul Reghin și-a reluat activitatea în anul 2005, obținând numeroase și frumoase realizări în toate domeniile activității sale, fapt rezultat din Rapoartele de activitate anuale, cât și din manifestările cultural-educative organizate.

În cursul anului 2016, având o experiență îndelungată în acest domeniu de activitate, laolaltă cu întregul colectiv de conducere al ASTREI reghinene, am reușit, împreună cu cei 110 membri cotizanți, la care adăugăm un număr însemnat de colaboratori, simpatizanți ai Asociațiunii, o implicare direct și profundă în activitățile Despărțământului.

Având experiența trecutului și provocarea noilor obiective ale prezentului, am continuat, cu frumoase rezultate, colaborările cu instituțiile de cultură și învățământ din Reghin și împrejurimi, cu Biserica și Cercurile Culturale aparținătoare Despărțământului, unde trebuie, în continuare, să ne implicăm sub toate formele, atrăgând cât mai multe localități în realizarea obiectivelor pe plan cultural.

Menționăm colaborarea fructuoasă cu Administrația publică locală, care ne-a oferit sprijin în majoritatea manifestărilor organizate, cu doamna primar, ec. Maria Precup, cu inimosul colectiv pe care îl conduce, cu numeroasele instituții economice din municipiu, care ne sprijină, în permanență, în realizarea obiectivelor noastre pe plan cultural-educativ.

Cele mai multe activități s-au concentrat în direcția valorificării patrimoniului cultural național, moștenit de la înaintași, a păstrării obiceiurilor și tradițiilor, o implicare spirituală a comunităților în realizarea obiectivelor ASTREI, majoritatea actuale și în zilele noastre.

În cursul anului 2016, reprezentanți ai Despărțământului au participat la simpozioane, sesiuni de comunicări științifice și festivaluri, atât în țară, cât și peste hotare: Italia, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova etc.

Remarcăm numeroasele publicații, tipărituri ale astriștilor reghineni, care în cursul anului 2016 au oferit reghinenilor un adevărat regal de cărți cu tematică diversă, lucrări de cercetare științifică etc.

ASTRA REGHINEANĂ s-a impus prin întreaga activitate cultural- educativă, fapt dovedit și în cursul anului 2016, prin manifestările organizate, cu frumoase rezultate și în anul 2017-2018, extinzându-se cu activitatea în întreaga zonă a Reghinului.

Felicităm în acest cadru conducerea Despărțământului Reghin, colaboratorii, instituțiile de cultură și învățământ din Reghin și împrejurimi, pentru tot ce au oferit numerosului public iubitor de cultură. Faptele vorbesc prin câteva exemple de neuitat, prezentate în numeroasele lucrări, apărute în ultimii ani, de către personalitățile județului nostru și din țară.

 

Lasă un comentariu