Proiect: BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL, OBLIGAȚI SĂ SE ÎNSCRIE ÎN REGISTRUL ZILIERILOR!

Distribuie pe:

După ce, în data de 22 octombrie 2018, a intrat în vigoare Legea nr. 192/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care prevede că refuzul unui loc de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social, mai mulți parlamentari PNL propun înăsprirea și mai drastică a condițiilor de acordare a ajutorului social.

Astfel, la Senat a fost depus un proiect de lege potrivit căruia refuzul persoanelor care primesc ajutor social de a lucra ca zilieri atrage după sine încetarea acordării venitului minim garantat.

“În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească Registrul Zilierilor, pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale sau alți beneficiari de lucrări în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări, dar și a listei cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.

Persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social sunt obligate să se înscrie în Registrul Zilierilor în termen de 10 zile de la data emiterii dispoziției de acordare a venitului minim garantat de către primar, iar repartizarea activităților se realizează de către primar.

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiarilor de ajutor social care refuză participarea la activitățile prevăzute în Registrul Zilierilor pierd dreptul la ajutor social.

De asemenea, refuzul persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a se înscrie în Registrul Zilierilor conduce la încetarea dreptului de fi beneficiare de ajutor social”, prevede noul proiect legislativ.

Concret, persoanele care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității.

Remunerarea activității, norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea. 

Lasă un comentariu