Cartea Gheorghe Dărăban: Oameni de seamă ai comunei Deda, Volumul I

Un moment extrem de important pentru istoriografia românească, în special cea transilvăneană, îl constituie apariția cărții Oameni de seamă ai comunei Deda, volumul I, autor fiind distinsul profesor dedean Gheorghe Dărăban, care, prin acest demers cultural deosebit, își continuă preocupările cărturărești ale domniei sale, precum și munca de cercetare a trecutului, pentru a scoate în evidență adevărul istoric, dar de a reliefa, totodată, și valorile prezentului.

Lucrarea aceasta a profesorului Gheorghe Dărăban este structurată armonios și îmbină în chip pilduitor realități culturale, istorice, cu cele administrative. În primul capitol, domnia sa prezintă cadrul istorico-geografic al localității Deda. Valea Mureșului Superior, partea ei situată dinspre crestele Călimanilor spre confluența cu apele Gurghiului, se remarcă printr-o rară frumusețe peisagistică a defileului Toplița -Deda, prin hărnicia și priceperea seculară a crescătorilor de animale și a muncitorilor forestieri, prin tradiția obiceiurilor folclorice și o mare varietate a acestora. Fiecare sat își reliefează cu pregnanță frumusețea sa aparte, printr-un specific ce-l face deosebit de celelalte, în marele tezaur al spiritualității românești.

Localitatea Deda este foarte veche, cu adânci rădăcini înfipte în istoria poporului român și, implicit, în istoria Văii Mureșului Superior. Însă localitatea Deda este atestată documentar destul de târziu, apărând menționată pentru prima dată în anul 1393.

Deda, frumoasa așezare de la poalele Călimanilor și de pe malul drept al Mureșului, se distinge ca fiind cea mai importantă comunitate de pe Valea Mureșului Superior, acest ținut mirific și binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea frumuseți.

În prima parte a capitolului al doilea (intitulat Destine împlinite), prof. Gheorghe Dărăban face o prezentare a celor mai mari personalități ale comunei Deda din trecutul ei. Elitele - atât intelectuale, cât și morale - ne sunt scumpe și dragi, de aceea le aducem prinos de recunoștință. Ele merită să fie cinstite fiindcă au înfrumusețat chipul lui Dumnezeu în om. Deda, frumoasa localitate care s-a impus de-a lungul timpului prin figurile reprezentative pe care le-a dat societății românești, are și ea elita sa.

Personalități mari ale comunei Deda, precum: Vasile Netea, Teodor Ceontea, Andrei Ghidiu, Aurelian Borșianu, Viorel Borșianu, Pavel Tornea se regăsesc în preocupările științifice ale domnului profesor Gheorghe Dărăban. Tot în capitolul al doilea, domnia sa prezintă primarii, viceprimarii și notarii comunei Deda.

În capitolul al treilea, intitulat Destine asumate, prof. Gheorghe Dărăban prezintă consiliile locale ale comunei Deda, începând cu anul 1992 și până în prezent.

Îl felicit pe autor pentru modul în care a făcut un exercițiu de aducere aminte și omagiere a celor care, mai de demult sau mai în prezent, au scris, sau continuă să o facă, o pagină în istoria localității Deda, sau au reprezentat sau reprezintă încă ceva pentru această localitate.

Personalitățile cuprinse în acest volum sunt împodobite cu atâtea realizări, de la înălțimea cărora pot privi cu deplină bucurie spre anii cei mulți în care au trudit cu maximă osârdie, cu seriozitate, perseverență și înțelepciune. Numele lor va rămâne permanent legat de marile lor realizări, pe care le-au înfăptuit pe diverse planuri, realizări care sunt multe și importante.

Oamenii de seamă, la care se referă prezentul volum, au avut, sau au și în prezent, o viață trăită în necontenită și stăruitoare muncă. Munca este o lege sfântă, ea este cea care îl înnobilează pe om și-l urcă pe treptele ierarhice ale oricărei societăți moderne. Munca, capacitatea și dorința de acțiune spre activitate și înnoire, prin crearea de bunuri materiale și spirituale, i-au fost implantate omului în fire de Dumnezeu, în clipa în care Acesta l-a zidit. Munca a fost și este o binecuvântare dată de Dumnezeu omului, ca prin ea omul să ajungă la starea de deplinătate, de desăvârșire spre care a fost chemat. Personalitățile cuprinse în acest volum s-au impus în societate prin muncă, din care au făcut un altar pe care s-au jertfit necontenit.

Privind asupra vieții bogate în fapte și învățăminte a acestor oameni, putem constata cu ușurință că aceasta este o viață de dăruire continuă pentru toate instituțiile în care ei s-au format, au activat de-a lungul vremii și unii activează și astăzi cu același deplin succes și devotament, instituții pe care le-au slujit, și unii o fac și în prezent, cu cinste, omenie, dreptate și demnitate. Apreciem la acești oameni dăruirea, elanul și priceperea cu care au slujit de-a lungul timpului, și unii o fac și în prezent cu aceeași ardoare, responsabilitate și talent, societatea românească în care se desfășoară.

Aducem cuvânt de felicitare, însoțit de omagiul nostru de cinstire și prețuire autorului acestui volum, profesorului Gheorghe Dărăban din Deda, care s-a preocupat ca acest volum să poată vedea lumina tiparului în condiții dintre cele mai bune. Îl felicit pentru seriozitatea și rigurozitatea de care a dat dovadă și de data aceasta, ca și cu alte multe ocazii similare și îi urez mult succes în activitatea viitoare a domniei sale.

Lasă un comentariu