Medicii de familie își vor putea deschide cabinete secundare

Distribuie pe:

Cu 79 de voturi pentru (în unanimitate), Senatul a votat, în ședința din 7 noiembrie 2018, un proiect de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, prin care un medic de familie va putea fi titularul unui singur cabinet și a unui punct secundar de lucru, situat la mai puțin de 15 km distanță față de cabinetul propriu, dacă asigură un program de minimum 10 ore pe săptămână.

“Actul normativ are ca obiect modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intervenția legislativă vizând includerea în textul legii a Deciziei nr. 8/2013 a Colegiului Medicilor din România.

Aceasta acordă dreptul de a deschide mai multe puncte secundare de lucru în localitățile unde nu funcționează alt cabinet medical în specialitatea medicină de familie, cu posibilitatea prestării serviciilor peste norma de bază a medicului, în limita a cel puțin 10 ore pe săptămână, fără obligativitatea de a angaja un alt medic de familie”, se arată în raportul Comisiei pentru Sănătate din Senat.

În expunerea de motive, se precizează: “Având în vedere lipsa medicilor de familie, mai ales în mediul rural și în localitățile urbane mai slab dezvoltate economic, cu populație restrânsă și în continuă scădere, în zone îndepărtate de aglomerațiile urbane și luând în calcul faptul că numărul și dotarea cabinetelor de medicină de familie din aceste zone sunt necorespunzătoare și nici nu există momentan posibilitatea atragerii de noi medici de familie dornici să își deschidă cabinete de medicină de familie, considerăm necesară modificarea legii conform căreia pacientul va fi poziționat în axul serviciilor de sănătate, prin creșterea accesibilității la serviciile de medicină de familie, prin scăderea cheltuielilor de deplasare ce incumbă bolnavilor din mediul rural, cu un efect benefic imediat în ceea ce privește echitatea în sănătate.

Medicii din alte specialități decât medicina de familie și cadrele universitare cu jumătate de normă, prin integrare clinică, pot oferi servicii în cabinetele private proprii, suplimentar față de norma de bază, de 3,5 ore pe zi de lucru, conform legislației existente.

Prin această modificare legislativă, și medicilor de familie li s-ar oferi această posibilitate, prin act adițional la contractul existent cu casele județene de asigurări de sănătate, fără să fie necesare alte reglementări administrative suplimentare”.

Senatul este prima cameră sesizată, urmând ca proiectul legislativ să fie înaintat Camerei Deputaților, for decizional, pentru vot și adoptare. 

Lasă un comentariu