Proiect: UNII FUNCȚIONARI PUBLICI NU VOR PUTEA FI CONCEDIAȚI!

La secretariatul Senatului a fost depus un proiect legislativ, prin care se intenționează asigurarea unui nivel minim de trai pentru funcționarii publici vulnerabili, care ar putea fi disponibilizați în urma desființării unor posturi.

“Nu pot fi reduse posturile ocupate de funcționarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: mai au maximum 3 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare; au o vechime totală de cel puțin 10 ani de activitate în oricare autoritate sau instituție publică și au obținut, la evaluarea performanțelor profesionale individuale în ultimii 5 ani, calificativul foarte bine”, se arată în proiectul de lege.

“În caz de disponibilizare în urma reorganizării autorităților sau instituțiilor publice, funcționarii publici care se apropie de vârsta de pensionare rămân, după o viață de muncă, până la pensionare, fără un venit care să le asigure nivelul minim de trai.

Știm, de asemenea, că după vârsta de 55 de ani, pe acești cetățeni nu-i mai angajează niciun operator economic”, consideră inițiatorii, în expunerea de motive.

Lasă un comentariu