ZILELE BIBLIOTECII ORĂȘENEȘTI “LIVIU RUSU” DIN SĂRMAȘU (Prima zi)

Aflate la ediția a VIII-a, Zilele Bibliotecii Sărmășene au debutat, vineri, 9.11.2018, cu activitatea de comemorare a eroilor martiri ai Revoluției de la 1848, - prefectul Câmpiei Transilvane, Bătrâneanu Alexandru, și subprefectul său, Simonis Vasile, amândoi originari din localitatea Balda.

Locul ales a fost școala Generală din Balda, unde, în fața elevilor, a cadrelor didactice, a oficialităților din zonă, doamna bibliotecară DINUCA BURIAN, director de proiect al acestor manifestări anuale, împreună cu Primăria orașului Sărmașu, a prezentat programul celor trei zile consacrate evenimentului, ca și pe invitații zilei, prof. DIMITRIE POPTĂMAș, președintele Fundației Culturale “Vasile Netea”, jr. IOAN BERȚA, președintele Societății Cultural-Patriotice ,,Avram Iancu” filiala Mureș, MIRCEA DORIN ISTRATE, președintele Ligii Scriitorilor filiala Mureș, cunoscuta poetă GABRIELA COSTESCU, conducătoarea Cenaclului și a Revistei “Creneluri Sighișorene” ce grupează în jurul ei o mare parte a personalităților culturale din zonă și împrejurimi, doamna directoare a Liceului Teoretic “Samuel Micu” din Sărmașu, ELENA JUCAN.

Apoi, domnia sa l-a prezentat asistenței pe cel care a fost Liviu Rusu, o altă mare personalitate a lumii culturale românești, născut și el în zonă, nume pe care îl poartă acum Biblioteca Orășenească Sărmașu, în semn de omagiu adus celui dispărut.

Viceprimarul orașului Sărmașu, SOLLAI IMRE, a adresat invitaților un frumos cuvânt de bun venit, apreciind această activitate, începută acum, ca fiind deosebit de utilă pentru cunoașterea vieții personalităților locale, cu care concetățenii săi se mândresc.

Domnul jr. IOAN BERȚA a prezentat asistenței un material în care a evidențiat, cu documentele vremii, biografia, evoluția și activitatea revoluționară în care au fost angrenați cei doi martiri, Bătrâneanu și Simonis, material apreciat de toți vorbitorii ca fiind unul extrem de valoros și acoperitor al vieții acestora, el trebuind să rămână ca material de bază pentru studiul elevilor, pentru concetățeni, pentru cei care vizitează locurile în care s-au ridicat cele două frumoase busturi ale martirilor eroi români.

Domnul DIMITRIE POPTĂMAș a prezentat auditoriului o scurtă lecție de istorie privind modul în care s-a ajuns la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918, iar mai apoi biografia și activitatea literară a unei alte personalități locale, omul de cultură, filologul Melinte șerban, născut la Balda în 1939. Setos de învățătură, cu har și dar scriitoricesc, bun organizator, acesta a fost, rând pe rând, asistent la I.P.3 Tg.-Mureș, director al Studioului Teritorial de Radio Tg.-Mureș, director adjunct al Teatrului Național Tg.-Mureș, întemeietor de cenaclu și reviste, descoperitor de talente pe care le-a sprijinit și promovat, el, Melinte șerban a condus, de fapt, cu mare succes, mulți ani, viața spirituală și culturală a județului Mureș.

În calitate de președinte al Fundației Culturale “Vasile Netea”, domnul Dimitrie Poptămaș a dăruit școlii din Balda un mare număr de cărți, editate de fundațiile, despre Melinte șerban sau scrise de acesta, cu rugămintea de a fi înmânate premianților de la sfârșitul acestui an școlar. Frumos și onorant gest al domnului Poptămaș față de cel care i-a fost bun prieten o viață întreagă.

MIRCEA DORIN ISTRATE a făcut un “Laudațio” prin vers celor doi martiri omagiați, iar talentata poetă GABRIELA COSTESCU și-a prezentat cenaclul și revista pe care domnia sa o conduce de mai mulți ani, încântându-ne apoi cu frumoasele sale poezii.

Doamna directoare ELENA JUCAN a mulțumit invitaților, în numele cadrelor didactice și al elevilor, pentru frumoasele și instructivele materiale prezentate, după care doamna învățătoare LUMINIȚA NĂSĂLEANU, cu copiii cls. a II-a, pe care îi coordonează, ne-a prezentat un frumos program artistic. Încheierea manifestării a fost făcută de eleva OLIVIA CENAN, un autentic talent, câștigătoarea multor premii naționale ca recitatoare, componentă a grupului folcloric “Graiul Câmpiei”, formație binecunoscută în zonă și nu numai, condusă de harnica și cea mereu plină de inițiative, doamna Dinuca Burian, căreia îi mulțumim pe această cale, pentru că n-a uitat de eroii noștri martiri și personalitățile din zonă, cărora noi și țara le datorăm încă atât de mult pentru tot ce aceștia au făcut pentru noi cei de azi.

Lasă un comentariu