IMM-urile și serviciile de asistență medicală

Surse din cadrul Regiunii de Dezvoltare Centru au anunțat ieri că documentul de programare al Programului Operațional Regional (POR) a fost modificat, schimbările intervenite vizând adaptare la contextual socio-economic actual și necesitatea de simplificare a procedurilor.

Potrivit deciziei adoptate, vechiul Program Operațional “Inițiativa pentru IMM-uri” devine parte a POR și beneficiază de o realocare de peste 150 de milioane de euro, având în vedere cererea tot mai crescută de instrumente financiare garantate de pe piață și perspectiva creșterii competitivității IMM-urilor din România.

Totodată, axa prioritară “Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” va beneficia de o realocare de 72,5 milioane de euro, scopul fiind finanțarea achiziției de ambulanțe și echipamente medicale, investiții ce vor asigura o mai bună gestionare a urgențelor medicale și vor permite accesul egal al populației la servicii de asistență medicală și prim-ajutor.

De menționat că Regiunea de Dezvoltare Centru are un buget de 690,38 de milioane de euro fonduri nerambursabile, alocate prin POR 2014-2020 din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Acestea sunt divizate pe 10 axe prioritare, fiind disponibile finanțării proiectelor elaborate de beneficiari din județele aparținătoare, respectiv: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

La începutul acestei săptămâni, la Sibiu a avut loc ultima reuniune din acest an a membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, printre temele abordate numărându-se stadiul proiectelor depuse și derulate la nivelul celor 6 județe componente ale Regiunii Centru, concluzia ce s-a desprins fiind aceea că, până la sfârșitul anului, cifrele privind proiectele contractate și sumele atrase prin acestea vor depăși datele similare centralizate pentru întreaga perioadă 2007-2013:

“La nivel regional este un foarte mare interes în atragerea de fonduri europene pentru dezvoltare. Acum sunt 1.280 de proiecte depuse în mai puțin de trei ani, cu o valoare totală de peste 1,9 miliarde euro, adică o cerere mai mare decât dublul alocării regionale de circa 860 milioane euro. Proiectele contractate și aflate în procesul de evaluare și selecție solicită 1,12 miliarde euro, care pot fi efectiv absorbite în procesul de dezvoltare economico-socială a județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Toți acești bani sunt în plin proces de transformare, prin investiții, lucrări și achiziție de echipamente, în obiective urbane noi, în centre sociale, școli modernizate, afaceri de succes, obiective de patrimoniu reabilitate dar mai ales în investiții și sisteme de infrastructură moderne, susținând mii de noi locuri de muncă. Activitatea ADR Centru în următoarea perioadă se va concentra pe sprijinirea administrației publice locale, a partenerilor din mediul privat și din societatea civilă să implementeze proiectele cu succes și să utilizeze eficient resurselor publice disponibile”.

Lasă un comentariu