CONTRIBUȚII DEDENE LA MAREA UNIRE IOAN BORȘIANU (1878-1955)

Ioan Borșianu a fost dascălul devotat trup și suflet comunității dedene, care aproape o jumătate de secol și-a desfășurat activitatea la școala din această localitate, numele său fiind rostit și astăzi cu respect și evlavie. S-a născut în satul Dumbrava, la data de 19 ianuarie 1878. După absolvirea școlii primare, a urmat gimnaziul la Năsăud, iar în 1894 a absolvit Institutul Teologic din Sibiu, fiind calificat în profesia de teolog-învățător. Venit pe meleagurile natale, s-a căsătorit în Deda, ancorându-se repede în viața satului, strălucind ca un

bun gospodar și desfășurând o activitate meritorie în calitate de învățător, pedagog, revizor școlar și organizator al primului cor mixt pe patru voci al Căminului Cultural din Deda și al corului bisericesc. Pentru învățătorul Ioan Borșianu școala însemna însușirea unei cantități utile de cunoștințe, care să nu obosească elevii, existența unui orar lejer, fapt pentru care va face numeroase sesizări către Galaction Șagău pentru acordarea zilei de joi ca zi liberă peste săptămână, lucru care i s-a aprobat începând cu anul 1908. În perioada anilor 1904-1906, învățătorul Ioan Borșianu a contribuit la ridicarea unor edificii culturale în Deda, dintre care amintim noul locaș de școală (1904 - școala veche de astăzi, unde funcționează grădinița) și biserica, cel mai impor-tant edificiu bisericesc de pe Valea Superioară a Mureșului (1906).

Trebuie menționat faptul că perioada anilor 1916-1918 a avut un gust amar pentru învățător, dar a fost răsplătită prin satisfacția supremă de a avea cinstea să reprezinte pe intelectualii din Reghin și pe cetățenii comunei Deda la marele act al Unirii din 1 Decembrie 1918 de la Alba-Iulia. Suspectat pentru înaltele sale sentimente patriotice, Ioan Borșianu a fost arestat și internat la Șopron, în Ungaria. Aici va cunoaște pe mama poetului Octavian Goga, pe profesorul Ioan Lupaș și pe alți oameni importanți ai vremii, dar prietenia lui se va îndrepta către compozitorul și dirijorul lugojean Ioan Vidu. Eliberat la începutul lunii septembrie 1918, Ioan Borșianu se va implica și mai activ în evenimentele care se derulau în acel moment în toată Transilvania.

După Marea Unire a activat și pe tărâm politic ca membru, succesiv, al PNL, apoi al Frontului Renașterii Naționale și a deținut mai multe funcții în plan local și județean. Pe tărâm profesional a continuat să fie învățător la Deda până în 1934, când s-a pensionat, fiind totodată și subrevizor școlar pentru plasa Reghinul de Sus, Deda și Toplița. Pentru meritele sale a fost decorat cu Crucea Serviciul Credincios, clasa I, în anul 1923, și Ordinul Coroana României, în anul 1930. A decedat în Deda, la data de 10 decembrie 1955, în vârstă de 78 de ani, condus fiind la locul de veci, care se află în curtea bisericii, de către toți cetățenii comunei Deda.

 

Lasă un comentariu